Que estudaremos en primeiro?

que_estudaremos_en_1

 

Primeiro imos presentarvos os programas e a información oficial das materias do 1º curso, para seguir cunha introdución "informal" ás mesmas.

 

 Primeiro Curso

Primeiro semestre

Introdución á Analise Matemática

Elementos de Probabilidade e Estatística

Informática

Química Básica

Linguaxe Matemática, Conxuntos e Números

Segundo semestre

Espacios Vectoriais e Cálculo Matricial

Continuidade e Derivabilidade de Funcións dunha Variable Real

Integración de Funcións dunha Variable Real

Topoloxía dos Espazos Euclidianos

Bioloxía Básica

 

Vexamos agora algo máis ..... sobre estas materias.

Sempre temos a Wikipedia, pero sempre hai que leela con coidado.

Análise Matemática, Probabilidade e Estatística, Informática (Fortran, Matlab), QuímicaLinguaxe Matemática Conxuntos e Números, Espazos Vectoriais e Cálculo Matricial, Continuidade, Derivada, Integración, Topoloxía e Bioloxía.

... e en YouTube