Explicación sobre Nº4


Peter Higgs                    Premio Novel de Física 2013

Terence Tao                   Medalla Fields 2006

Martin Karplus                Premio Novel de Química 2013

Lars Peter Hansen         Premio Novel de Economía 2013

Thomas Sudhof              Premio Novel de Medicina 2013

Alice Munro                    Premio Novel de Literatura 2013


Codificación de la SOLUCIÓN

MEDALLA FIELD y MADRID


MEDALLA FIELDS

ROT-1: Nfebmmb Gjfmet

ROT-2: Ogfcnnc Hkgnfu

ROT-3: Phgdood Ilhogv

ROT-4: Qiheppe Jmiphw

ROT-5: Rjifqqf Knjqix

ROT-6: Skjgrrg Lokrjy

ROT-7: Tlkhssh Mplskz

ROT-8: Umlitti Nqmtla

ROT-9: Vnmjuuj Ornumb

ROT-10: Wonkvvk Psovnc

ROT-11: Xpolwwl Qtpwod

ROT-12: Yqpmxxm Ruqxpe

ROT-13: Zrqnyyn Svryqf

ROT-14: Asrozzo Twszrg

ROT-15: Btspaap Uxtash

ROT-16: Cutqbbq Vyubti

ROT-17: Dvurccr Wzvcuj

ROT-18: Ewvsdds Xawdvk

ROT-19: Fxwteet Ybxewl

ROT-20: Gyxuffu Zcyfxm

ROT-21: Hzyvggv Adzgyn

ROT-22: Iazwhhw Beahzo

ROT-23: Jbaxiix Cfbiap

ROT-24: Kcbyjjy Dgcjbq

ROT-25: Ldczkkz Ehdkcr

 

MADRID

ROT-1: NBESJE

ROT-2: OCFTKF

ROT-3: PDGULG

ROT-4: QEHVMH

ROT-5: RFIWNI

ROT-6: SGJXOJ

ROT-7: THKYPK

ROT-8: UILZQL

ROT-9: VJMARM

ROT-10: WKNBSN

ROT-11: XLOCTO

ROT-12: YMPDUP

ROT-13: ZNQEVQ

ROT-14: AORFWR

ROT-15: BPSGXS

ROT-16: CQTHYT

ROT-17: DRUIZU

ROT-18: ESVJAV

ROT-19: FTWKBW

ROT-20: GUXLCX

ROT-21: HVYMDY

ROT-22: IWZNEZ

ROT-23: JXAOFA

ROT-24: KYBPGB

ROT-25: LZCQHC

 Sesiones y sobres