Títulos académicos

MESTRA DE PRIMEIRO ENSINO (Organismo e centro de expedición: MEC e Escola de Maxisterio de Santiago, 30-XI-1967).

LICENCIADA EN FILOSOFIA E LETRAS (Sección Románicas) (Organismo e centro de expedición: MEC e Universidade de Santiago, 24-X-1973).

ESCOLA SOCIAL (Organismo e centro de expedición: Universidade de Santiago: 22-II-1979).

GRADUADA EN FILOSOFIA E LETRAS (Sección de Románicas), (Organismo e centro de expedición: Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago, 13-IX-1983).

DOUTORA EN FILOLOXIAS GALEGA E PORTUGUESA (Organismo e centro de expedición: Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago, 22-XII-1994).