Publicacións

Libros e outros soportes (autora, directora, coordinadora, redactora...)

- Xulián Magariños Negreira. Un home da época Nós, A Coruña: Ediciós do Castro, col. Documentos para a Historia Contemporánea de Galicia, 1988, 198 pp. (ISBN 84-7492-406-5). En colaboración con Amancio Liñares Guiraut, historiador.

- (Coordinadora e redactora con VVAA), A nosa Literatura infantil e xuvenil 1994, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Galix/Biblioteca Pública de Narón, col. Guías culturais, nº 7, 1996, 113 pp. (ISBN: 84-453-1668-0).

- (Coordinadora e redactora co VVAA), Informe de Literatura 1995. A Literatura galega no 1995 e a súa recepción, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias “Ramón Piñeiro”, 1996, 453 pp. (ISBN: 84-453-1706-7). Tamén se pode consultar e descargar dende a páxina en liña do Centro (http://www.cirp.es/rec2/informes/upload/ver/informe/Inf-1995/INDEX95.pdf).

- A Literatura Galega Infantil. Perspectiva diacrónica, descrición e análise da actualidade, Teses en microficha da Universidade de Santiago de Compostela, nº 578, Servizo de Publicacións e intercambio científico, 1996, pp. 800. (ISBN. 84-8121-405-1)

- (Coordinadora e redactora con VVAA), Informe de Literatura 1996. A Literatura galega no 1996 e a súa recepción, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias “Ramón Piñeiro”, 1997, 675 pp. (ISBN: 84-453-2083-1). Libro e CD-ROM. Tamén se pode consultar e descargar dende a páxina en liña do Centro (http://www.cirp.es/rec2/informes/upload/ver/informe/Inf-1996/INDEX96.pdf).

- (Directora, coordinadora e redactora con VVAA), Informe de Literatura 1997. A Literatura galega en 1997 e a súa recepción, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 1998, 765 pp. (ISBN: 84-453-2275-3). Libro e CD-ROM. Tamén se pode consultar e descargar dende a páxina en liña do Centro (http://www.cirp.es/rec2/informes/upload/ver/informe/Inf-1997/INDEX97.pdf).

- (Redactora xunto cos demais membros do Equipo Glifo: Anxo Tarrío (dir.), Fernando Cabo Aseguinolaza, Arturo Casas, Anxo Abuín González e Darío Villanueva), Diccionario de termos literarios a-d, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 1998, 580 pp. (ISBN: 84-453-2213-3).

- (Directora, coordinadora e redactora con VVAA), Informe de Literatura 1998. A Literatura galega no 1998 e a súa recepción, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 1999, 841 pp. (ISBN: 84-453-2577-9). Libro e CD-ROM. Tamén se pode consultar e descargar dende a páxina en liña do Centro (http://www.cirp.es/rec2/informes/upload/ver/informe/Inf-1998/INDEX98.pdf).

- (Directora, coordinadora e redactora con VVAA), Informe de Literatura 1999. A Literatura galega no 1999 e a súa recepción, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2000, 965 pp. (ISBN: 84-453-2924-3). Libro e CD-ROM. Tamén se pode consultar e descargar dende a páxina en liña do Centro (http://www.cirp.es/rec2/informes/upload/ver/informe/Inf-1999/INDEX99.pdf).

- A poesía infantil e xuvenil en Galicia, Santiago de Compostela: Teófilo Piñeiro Edicións, col. Guías GALIX, 2000, 84 pp. (ISBN 84-923060-5-X).

- (Directora, coordinadora e redactora con VVAA), Informe de Literatura 1995-2000, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2001. Desenvolvemento da aplicación imaxin/software, CD-ROM (ISBN: 84-453-3136-1). Tamén se pode consultar e descargar dende a páxina en liña do Centro (http://www.cirp.es/rec2/informes/informes.html).

- (Redactora con VVAA), A nosa literatura infantil e xuvenil 1999, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Galix, col. Guías culturais, nº 22, 2001, 134 pp. (ISBN: 84-453-3082-9).

- (Redactora con VVAA), Children’s books from Galicia. Rights 2001, Santiago de Compostela/Vigo: Xunta de Galicia/Asociación Galega de Editores, 2001, 109 pp. (DL: 628-2001).

- (Coordinadora e autora con VVAA), A aventura de oír, contar e ler, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. Dirección Xeral de Promoción Cultural, 2002, 99 pp. (DL: VG-1008-2002).

- (Redactora con VVAA), A nosa Literatura infantil e xuvenil 2000, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Galix, col. Guías culturais, nº 26, 2002, 158 pp. (DL: C-2917-2002).

- (Redactora con VVAA), Children’s books from Galicia. Rights 2002, Santiago de Compostela/Vigo: Xunta de Galicia/Asociación Galega de Editores, 2002, 109 pp. (DL: 628-2002).

- (Coa colaboración de Pilar Sampedro), Avilés de Taramancos, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, col. A nosa memoria, nº 31, 2003, 165 pp. (ISBN: 84-453-3517-0).

- (Directora, coordinadora e redactora con VVAA), Informes de Literatura 1995-2001, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2003, (ISBN: 84-95780-08-9). Publicado en CD-ROM. Tamén se pode consultar e descargar dende a páxina en liña do Centro (http://www.cirp.es/rec2/informes/informes.html).

- (Redactora xunto cos demais membros do Equipo Glifo: Anxo Tarrío (dir.), Fernando Cabo Aseguinolaza, Arturo Casas, Anxo Abuín González e Darío Villanueva), Diccionario de termos literario e-h, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2003, 786 pp. (ISBN: 84-453-3583-9).

- (Redactora con VVAA), Children’s books from Galicia. Rights 2003, Santiago de Compostela/Vigo: Xunta de Galicia/Asociación Galega de Editores, 2003, 100 pp. (DL: 582-03).

- (Redactora con VVAA), A nosa Literatura infantil e xuvenil 2001, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Galix, col. Guías culturais, nº 29, 2003, 181 pp. (ISBN: 84-453-3703-3).

- (Directora, coordinadora e redactora con VVAA), Informes de Literatura 1995-2002, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2004 (ISBN: 84-453-3737-8). Publicado en CD-ROM. Tamén se pode consultar e descargar dende a páxina en liña do Centro (http://www.cirp.es/rec2/informes/informes.html).

- (Redactora con VVAA), A nosa Literatura infantil e xuvenil 2002, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Galix, col. Guías culturais, nº 31, 2004, 178 pp. (ISBN: 84-453-3709-2).

- (Coordinadora e redactora con VVAA), A memoria das guerras na Literatura infantil e xuvenil en lingua galega, Vigo: Edicións Xerais de Galicia/Galix, 2004, 141 pp. (ISBN: 84-9782-248-X).

- (Redactora con VVAA), Guía de literatura infantil e xuvenil non discriminatoria, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Servicio Galego de Igualdade, 2004, 91 pp. (ISBN: 84-453-3878-1).

- (Redactora con VVAA), A nosa Literatura infantil e xuvenil 2003, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Galix, col. Guías culturais, nº 32, 2004, 159 pp. (ISBN: 84-453-3934-6).

- (Redactora con VVAA), Children’s books from Galicia. Rights 2004, Santiago de Compostela/Vigo: Xunta de Galicia/Asociación Galega de Editores, 2004, 101 pp. (DL: 747-2004).

- (Directora, coordinadora e redactora con VVAA), Informe de literatura 2003, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2005 (ISBN: 84-453-3940-0). Publicado en CD-ROM. Tamén se pode consultar e descargar dende a páxina en liña do Centro (http://www.cirp.es/rec2/informes/upload/ver/inf2003/InformedeLiteratura2003.pdf).

- (Coordinadora e redactora con VVAA), Produción da literatura infantil e xuvenil en galego. Publicación en liña dende o ano 2005 que se pode consultar no apartado “Publicacións para a rede” desta páxina e na páxina da Rede Temática LIJMI (http://www.usc.es/lijmi/), concretamente no apartado “Publicaciones en línea”.

- (Coordinadora con Gemma Lluch), Para entenderte mellor. As literaturas infantís e xuvenís do marco ibérico. Monográfico do Boletín Galego de Literatura, nº 32, Universidade de Santiago de Compostela, 2005, 337 pp. (ISBN: 84-9750-498-4).

- (Coordinadora), Hans Christian Andersen, Jules Verne e El Quijote na literatura infantil e xuvenil do marco ibérico, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2005, 266 pp. (ISBN: 84-9782-378-8).

- (Redactora con VVAA), Children’s books from Galicia. Rights 2005, Santiago de Compostela/Vigo: Xunta de Galicia/Asociación Galega de Editores, 2005, 95 pp. (DL: 682-2005).

- (Directora, coordinadora e redactora con VVAA), Informe de Literatura 2004, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2006 (ISBN: 84-453-4214-2). Publicado en CD-ROM. Tamén se pode consultar e descargar dende a páxina en liña do Centro (http://www.cirp.es/rec2/informes/upload/ver/inf2004/InformedeLiteratura2004.pdf).

- (Coordinadora con Isabel Soto López e Pedro Lucas Domínguez), Multiculturalismo e identidades permeábeis na literatura infantil e xuvenil, Vigo: Edicións Xerais de Galicia/Fundación Caixa Galicia, 2006, 266 pp. (ISBN 84-9782-486-5).

- (Directora, coordinadora e redactora con VVAA), Informe de literatura 2005, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2006. (ISBN: 978-84-453-4340-1). Publicado en CD-ROM. Tamén se pode consultar e descargar dende a páxina en liña do Centro (http://www.cirp.es/rec2/informes/upload/ver/inf2005/InformedeLiteratura2005.pdf).

- (Coordinadora con Isabel Soto López e Pedro Lucas Domínguez), Teatro infantil do texto á representación, Vigo: Edicións Xerais de Galicia/Fundación Caixa Galicia, 2007, 294 pp. (ISBN:978-84-9782-616-7).

- (Editora con José António Gómes e Ana Margarida Ramos), 12ºs Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil. Grandes autores para pequenos leitores, Ourense 2007. (ISBN: 978-84-611-8152-0). Publicado en CD-ROM.

- (Coordinadora con José António Gómes), Grandes Autores para Pequenos Leitores. Literatura para a infância e a juventude: Elementos para a construção de um cânone, Porto: Deriva Editores, setembro 2007, 143 pp. (ISBN: 978-972-9250-29-3)

- (Coordinadora con Mónica Domínguez), The Research Quartely of Childrens & Youth’s Literature. Pazhuhesh Nameh, 13 th year, summer 2007, vol. 49, Tehran-Iran, POB: 13145-1787 (www. PAZHUHESH NAMEH.com/WWW.OFOQco.com), 147 pp.

- (Directora, coordinadora e redactora con VVAA), Informe de literatura 2006, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2007. (ISBN: 978-84-453-4253-8). Publicado en CD-ROM. Tamén pode consultarse na páxina en liña do Centro (http://www.cirp.es/rec2/informes/upload/ver/inf2006/Informe_Literatura_2006.pdf).

- (Redactora con VVAA), Adaptación de materias ao crédito europeo. Titulación infantil. Grupo de didácticas especiais e adxuntos. Proxecto ACSUG, Santiago de Compostela: ACSUG, 2007, 94 pp. (ISBN: 978-84-611-8200-8)

- (Coordinadora e redactora con VV.AA.), Docencia, Investigación y Crítica de LIJ en el Marco Ibérico. Informe 2004-2007, Cuenca: LIJMI/ Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil (CEPLI)-Universidad de Castilla-La-Mancha, 2008, 68 pp. (DL: CU-23-2008) (ISBN: 978-84-691-3234-0). Tamén se pode consultar na páxina en liña: http://www.usc.es/gl/proxectos/lijmi/ (apartado “Descargas/ En línea”).

- (Directora, coordinadora e redactora con VVAA), Informe de literatura 2007, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2008. (ISBN: 879-84-453-4696-9). Publicado en CD-ROM. Tamén se pode consultarse na páxina en liña do Centro (http://www.cirp.es/rec2/informes/upload/ver/inf2007/Informe_Literatura_2007.pdf).

- (Coordinadora con Isabel Soto López e Pedro Lucas Domínguez), A guerra civil española na narrativa infantil e xuvenil, ilust. José María Mesías Lema, Vigo: Edicións Xerais de Galicia/Fundación Caixa Galicia, 2008, 399 pp. (ISBN: 978-84-9782-885-7)

- La Literatura Infantil y Juvenil Gallega en el siglo XXI. Seis llaves para entenderla mejor/A Literatura Infantil e Xuvenil Galega no século XXI. Seis chaves para entendela mellor, ilust. Xosé Cobas Gómez, Madrid/Santiago de Compostela: Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil/ Xunta de Galicia (Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural. Consellería de Cultura e Deporte), outubro 2008, 196 pp. (DL: M-45287-2008) (ISBN: 978-84-691-9847-6). Pódese consultar tamén nesta mesma páxina web no apartado "Publicacións en liña".

- (Coordinadora con Ana Margarida Ramos e José António Gómes), Teatro para a Infância e Juventude. Aproximações à literatura dramática, Porto: Deriva Editores, 2009, 195 pp. (ISBN: 978-972-9250-46-0)

- (Coordinadora con Ana Margarida Ramos, José António Gomes, Sara Reis e Marta Neira), A memória nos Livros: Historia e Histórias, Porto: Deriva Editores, setembro 2009, 175 pp. (ISBN: 978-972-9250-63-7)

- (Coordinadora con Isabel Soto López e Marta Neira Rodríguez), A poesía infantil no século XXI (2000-2008), Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2009, 427 pp. (ISBN: 978-84-9914-026-1).

- (Directora, coordinadora e redactora con VVAA), Informe de literatura 2008, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2009. (ISBN: 978-84-453-4841-3). Publicado en CD-ROM. Tamén se pode consultar na páxina en liña do Centro (http://www.cirp.es/rec2/informes/upload/ver/inf2008/Informe_Literatura_2008.pdf).

- (Coordinadora con Isabel Soto López e Marta Neira Rodríguez), Reescrituras do conto popular (2000-2009), Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2010, 247 pp. (ISBN: 978-84-9914-026-1 ).

- (Editora con María Jesús Agra Pardiñas), Itinerario de Lecturas. De Camiño Compostela pola LIX, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/ELOS, 2010, 133 pp. (ISBN: 978-84-693-1194-3).

- (Editora con Carmen Franco Vázquez), A Santiago. Relatos Infanto-Xuvenís para o Camiño, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/ELOS, 2010, 167 pp. (ISBN: 978-84-693-1193-6).

- (Directora, coordinadora e redactora con VVAA), Informe de literatura 2009, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2010. (ISBN: 978-84-453-4946-5). Publicado en CD-ROM. Tamén se pode consultar na páxina en liña do Centro (http://www.cirp.es/rec2/informes/upload/ver/inf2009/Informe_Literatura_2009.pdf).

- (Coordinadora con Isabel Soto López e Marta Neira Rodríguez) Reescrituras do conto popular (2000-2009), Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2010, 247 pp. (ISBN: 978-84-9914-026-1).

- (Coordinadora con José António Gomes, Isabel Mociño e Ana Margarida Ramos), Maré de Livros, Porto: Deriva Editores, col. Deriva, n.º 15, novembro 2010, 113 pp. (ISBN:972-978-9250-73-6).

- (Coordinadora con Isabel Soto López e Marta Neira Rodríguez), O álbum na Literatura Infantil e Xuvenil (2000-2010), ilust. Carmen Franco, Vigo: Edicións Xerais de Galicia/LIJMI/NovaCaixaGalicia, 2011, 443 pp. (ISBN: 978-84-9914-295-1).

- (Coordinadora xunto con Lourdes Lorenzo García e Veljka Ruzicka Kenfel) Crítica e Investigación en Literatura Infantil y Juvenil/Crítica e Investigação em Literatura Infantil e Juvenil, edición de Ana Margarida Ramos e Isabel Mociño González, Vigo/Braga: ANILIJ. Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil/Centro de Investigação em Estudos da Criança (Instituto de Educação - Universidade do Minho), col. Estudos.01, 2011, 480 pp. (ISBN: 978-972-8952-17-4). CD-Rom/E-book.

- (Coordinadora xunto con Lourdes Lorenzo García), Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural/ Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade Cultural, edición de Rui Ramos y Ana Fernández Mosquera, Vigo/Braga: ANILIJ. Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil/ ELOS. Asociación Galego-Portuguesa de Investigación en Literatura Infantil e X/Juvenil/ CIEC-Centro de Investigação em Estudos da Criança (Instituto de Educação-Universidade do Minho), col. Estudos.02, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). CD-Rom/E-book.

- (Coordinadora) A crítica e a Literatura Infantil e Xuvenil. Monográfico, A Coruña: Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG)/Comisión Executiva da Sección de Crítica da AELG, 2011, 140 pp. (ISSN: 1989-7340). Tamén se pode consultar e descargar dende a páxina en liña da Asociación http://www.aelg.org/resources/publications/1327921997191IIXornadaCriticaAELG.pdf

- (Directora, coordinadora e redactora) Informe de literatura 2010, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2011 (ISBN: 978-84-453-5021-8). Publicado en CD-ROM. Tamén se pode consultar e descargar dende a páxina en liña do Centro (http://www.cirp.es/rec2/informes/upload/ver/inf2010/Informe_Literatura_2010.pdf).

- (Coordinadora xunto con Lourdes Lorenzo García e Veljka Ruzicka Kenfel) Literatura Infantil y Juvenil e Identidades/Literatura para a Infância e Juventude e Identidades, edición de Beatriz Rodríguez Rodríguez y Sara Reis da Silva, Vigo/Braga: ANILIJ. Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil/ELOS. Asociación Galego-Portuguesa de Investigación en Literatura Infantil e X/Juvenil/Centro de Investigação em Estudos da Criança (Instituto de Educação - Universidade do Minho), col. Estudos.03, 2011 (ISBN: 978-972-8952-23-5). CD-Rom/E-book.

- (Directora, coordinadora e redactora) Informe de literatura 2011, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2012, 1733 pp. (ISBN: 978-84-453-5069-0). Publicado en CD-ROM. Tamén se pode consultar e descargar dende a páxina en liña do Centro (http://www.cirp.es/rec2/informes/upload/ver/inf2011/Informe_Literatura_2011.pdf).

- (Coordinadora con Isabel Soto López e Marta Neira Rodríguez) A narrativa xuvenil a debate (2000-2011), ilust. Pablo Vidal, Vigo: Edicións Xerais de Galicia/ LIJMI/ NovaCaixaGalicia, 2012, 368 pp. (ISBN: 978-84-9914-429-0).

- (Editora xunto con Veljka Ruzicka Kenfel e Ana Margarida Ramos) La Guerra civil española en la narrativa infantil y juvenil (1936-2008), Porto/ Santiago de Compostela: Tropelias & Companhia/ Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, col. “Percursos da Literatura Infantojuvenil” , n.º 8, decembro de 2012, 278 pp. (ISBN: 978-989-8582-13-3).

- (Autora) Educação Literária e Literatura Infantojuvenil / Educación Literaria e Literatura Infantil e Xuvenil, Porto: Tropelias&Companhia, col. Percursos da Literatura Infantojuvenil, n.º 11, decembro de 2013, 172 pp. (ISBN: 978-989-8582-33-1).

- (Coordinadora xunto con Lourdes Lorenzo García e Veljka Ruzicka Kenfel) La familia en la Literatura Infantil y Juvenil/A família na Literatura Infantil e Juvenil, edición de Ana Margarida Ramos e Carmen Ferreira Boo, Vigo/Braga: ANILIJ. Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil/ELOS. Asociación Galego-Portuguesa de Investigación en Literatura Infantil e X/Juvenil/Centro de Investigação em Estudos da Criança (Instituto de Educação - Universidade do Minho), col. Estudos.04, 2013 (ISBN: 978-972-8952-26-6). CD-Rom/E-book.

- (Coordinadora con Isabel Soto López e Marta Neira Rodríguez) Premios literarios e de ilustración na LIX, ilust. da cuberta e interiores Luis Beizán, Javier Sande e Daniel Vilas, Vigo / Santiago de Compostela / Santiago de Compostela: Edicións Xerais de Galicia / LIJMI/ Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2013, 297 pp. (ISBN: 978-84-9914-528-0).

- (Directora, coordinadora e redactora) Informe de literatura 2012, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2013, 1.435 pp. (ISBN: 978-84-453-5126-0). Publicado en CD-ROM. Tamén se pode consultar e descargar dende a páxina en liña do Centro (http://www.cirp.es/rec2/informes/upload/ver/inf2012/Informe_Literatura_2012.pdf).

- (Coordinadora) Guía de poesía (de 3 a 8 anos), redactada por Eulalia Agrelo Costas, Berta Dávila Fernández, Carmen Ferreira Boo e Marta Neira Rodríguez. Publicación en liña do ano 2014 editada pola Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria / ELOS-GALICIA e que se pode consultar e descargar dende a páxina en liña da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (http://cultura.xunta.es/imxd/programa/doc/Guia_poesia.pdf)

- (Editora con Veljka Ruzicka Kenfel) The Representations of the Spanish Civil War in the European Children’s Literature (1975-2008), Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, col. Kinder- und Jugendkultur, -literatur und -medien. Theorie - Geschichte - Didaktik, Band 87), 2014. (ISSN1435-4721, ISBN Print 978-3-631-62245-2, ISBN E-Book E-ISBN 978-3-653-03787-6, DOI 10.3726/978-3-653-03787-6).

- (Coordinadora con Isabel Soto López e Marta Neira Rodríguez) Inmigración/ Emigración na LIX, ilust. da cuberta e interiores Luis Baizán Arroba e Daniel Vilas León, Vigo/Santiago de Compostela: Edicións Xerais de Galicia/ Rede Temática de Investigación LIJMI, 2014, 452 pp. (ISBN: 978-84-9914-723-9).

- (Coordinadora) Historia da Literatura Infantil e Xuvenil galega, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2014. (en prensa).


 


arriba

 

En libros (prólogos, capítulos, introducións, edicións críticas, actas...)

- “Edición, Introducción e notas” a Antonio López Ferreiro, A Tecedeira de Bonaval, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 1985, 276 pp. (ISBN: 84-7507-191-0). En colaboración con Xosé Antonio Palacio Sánchez.

- “A adquisición do galego estándar na escola”, en Actas das IIas Xornadas da Lingua Galega no ensino, Santiago de Compostela: Consellaría de Educación e Cultura, 1985, pp. 135-171.

- “Edición, Introdución lingüística e criterios da edición” a Rosalía de Castro, Follas Novas, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Biblioteca das Letras Galegas, 1990, 375 pp. (ISBN: 84-7507-527-4).

- “Necesidade e transcendencia do libro infantil”, en O mundo editorial galego. Revisión dunha década 1978/1988, A Coruña: Publicacións do Concello de Santiago e Vigo, 1990, pp. 42-45. (ISBN: 84-87637-02-07/84-87637-00-0)

- “Edición, introducción lingüística e criterios da edición” a Marcial Valladares, Maxina, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Biblioteca das Letras Galegas, 1991, 168 pp. (ISBN: 84-7507-566-5). En colaboración con Margarita Neira.

- “O galego e nas súas maxias’, unha conferencia de Álvaro Cunqueiro. Actualización do texto”, en Anxo Tarrío (coord.), Día das Letras Galegas. Álvaro Cunqueiro. Escritos recuperados, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago/Departamento de Filoloxía Galega, 1991, pp. 25-39. (ISBN: 84-7191-735-1)

- “Fermín Bouza-Brey e Cabalgadas en Salnés”, en edición de Fermín Bouza-Brey, Cabalgadas en Salnés e Poemas, Santiago de Compostela: El Correo Gallego, “Biblioteca 114”, 1992, 89 pp. (ISBN: 84-85553-123)

- “Artigos publicados por Bouza-Brey en La Noche (1947-1963)”, en Xesús Alonso Montero (coord.), Fermín Bouza-Brey. Día das Letras Galegas 1992, Santiago de Compostela: Departamento de Filoloxía Galega, Universidade de Santiago de Compostela 1992, pp. 29-54. (ISBN: 84-7191-854-4)

- “Historia crítica de la Literatura infantil y juvenil gallega”, en Eloy Martos Núñez, José María Corrales, Arturo González, Sara Moreno (eds.), Actas del II Congreso de Literatura infantil y juvenil “Historia crítica de la literatura infantil e ilustración ibéricas”, Cáceres: Editoral Regional de Extremadura, colección documentos/actas, 2000, pp. 59-71, (ISBN 84-7671-571-4).

- (Coa colaboración de Eulalia Agrelo, Alexandra Cabaleiro, Xabier Campos, Mª Xosé López, Amparo Raviña, Mario Romero, Mª Isabel Soto), “Descrición e avaliación da investigación sobre literatura infantil e xuvenil galega”, en Veljka Ruzicka Kenfel, Celia Vázquez García e Lourdes Lorenzo García (eds.), Literatura infantil y juvenil: tendencias actuales en investigación, Vigo: Publicacións da Universidade de Vigo, 2000, pp. 105-120, (ISBN: 84-8158-169-0).

- “Achega para unha periodización da literatura infantil e xuvenil galega na actualidade”, en VVAA, Congreso literatura galega e do norte de Portugal. Actas do congreso realizado pola Dirección Xeral de Promoción Cultural en Santiago de Compostela, dos días 25 ao 28 de decembro de 2000, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Dirección Xeral de Cultura, Comunicación social e Turismo, 2001, pp. 109-126. (ISBN: 84-453-3178-7).

- “La literatura infantil y juvenil en Galicia”/ “A literatura infantil e xuvenil en Galicia”, cap. 8, en Darío Villanueva Prieto y/e Anxo Tarrío Varela (coords.), La Literatura desde 1936 hasta principios del siglo XXI: Narrativa y traducción/A literatura dende 1936 ata principios do século XXI: Narrativa e traducción, A Coruña: Hércules Ediciones, 2002, pp. 382-501, (ISBN volume: 84-94468-81-8) (ISBN da obra completa: 84-89468-65-6).

- “Introducción” ao cap. I, en Eulalia Agrelo Costas e outras (coords.), Narrativa e promoción da lectura no mundo das novas tecnoloxías, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, col. Difusión cultural, 2002, pp. 23-26, (ISBN: 84-453-374-3).

- “La recepción, el imaginario y la realidad social en la literatura infantil y juvenil gallega”, en José Antonio Fernández Vázquez, Ana Isabel Labra Cenitagoya e Esther Laso y León (eds.), Realismo social y mundos imaginarios: una convivencia para el siglo XXI, Alcalá de Henares: Servicio de publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares, 2003, pp. 476-489. (ISBN: 84-8138-572-7).

- “Antón Avilés de Taramancos. Vida e obra”, en Anxo Tarrío (coord.), Avilés de Taramancos, Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago, 2003, pp. 17-48, (ISBN 84-9750-145-4).

- “Avilés de Taramancos e a literatura infantil e xuvenil”, en Charo Ferreiro e Inmaculada Pena (coords.), Congreso de Avilés de Taramancos, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, xullo 2003, col. Difusión cultural, nº 37, pp. 43-51, (ISBN: 84-453-3602-9).

- “O Contexto. Carlos Casares e a configuración do teatro infantil e xuvenil galego”, en Carlos Casares, As laranxas máis laranxas de todas as laranxas. Versión e dirección de José Caldas, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/IGAEM, col. Centro Dramático Galego, nº 33, 2004, pp. 38-105, (ISBN: 84-453-3896-X).

- “Literatura infantil e xuvenil en Galicia: dos inicios á consolidación”, en Gemma Lluch Crespo e Blanca-Ana Roig Rechou (coords.), Para entenderte mellor. As literaturas infantís e xuvenís do marco ibérico. Monográfico do Boletín Galego de Literatura, nº 32, Universidade de Santiago de Compostela, 2005, pp. 141-167. (ISBN: 84-9750-498-4).

- “Gemma Lluch. Análisis de narrativas infantiles y juveniles”, en Gemma Lluch Crespo e Blanca-Ana Roig Rechou (coords.), Para entenderte mellor. As literaturas infantís e xuvenís do marco ibérico. Monográfico do Boletín Galego de Literatura, nº 32, Universidade de Santiago de Compostela, 2005, pp. 297-298. (ISBN: 84-9750-498-4).

- (Coa colaboración de Mónica Domínguez Pérez), “Glosario”, en Blanca-Ana Roig Rechou (coord.), Hans Christian Andersen, Jules Verne e El Quijote na literatura infantil e xuvenil do marco ibérico, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2005, pp.11-17. (ISBN: 84-9782-378-8).

- (Coa colaboración de Isabel Mociño González), “Cronobibliografía”, en Blanca-Ana Roig Rechou (coord.), Hans Christian Andersen, Jules Verne e El Quijote na literatura infantil e xuvenil do marco ibérico, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2005, pp. 107-116. (ISBN: 84-9782-378-8).

- (Coa colaboración de Isabel Mociño González), “Jules Verne en lingua galega”, en Blanca-Ana Roig Rechou (coord.), Hans Christian Andersen, Jules Verne e El Quijote na literatura infantil e xuvenil do marco ibérico, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2005, pp. 143-149. (ISBN: 84-9782-378-8).

- (Coa colaboración de Isabel Mociño González), “Bibliografía selectiva”, en Blanca-Ana Roig Rechou (coord.), Hans Christian Andersen, Jules Verne e El Quijote na literatura infantil e xuvenil do marco ibérico, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2005, pp. 179-180. (ISBN: 84-9782-378-8).

- “Literatura infantil y juvenil y canonización”, en Mª Carmen Utanda, Pedro C. Cerrillo Torremocha y Jaime García Padrino (coords.), Literatura infantil y educación literaria, Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 2005, pp. 185-194. (ISBN: 84-8427-394-6).

- “Literatura, infancia e mocidade na Serra do Barbanza”, en Anuario Barbantia, Santiago de Compostela: Gráficas Garabal, 2005, pp. 155-173. (DL: C-2792-05 )

- (Coa colaboración de Eulalia Agrelo Costas, Juan Lago Leis, Isabel Mociño González, Marta Neira Rodríguez, Amparo Raviña Rosende e Mª Isabel Soto López), “Tratamento dos conflitos bélicos na literatura infantil e xuvenil en lingua galega”, en Veljka Ruzicka Kenfel, Celia Vázquez García e Lourdes Lorenzo García, Mundos en conflicto: Representación de ideologías, enfrentamientos sociales y guerras en la literatura infantil y juvenil, Vigo: Universidade de Vigo, 2005, pp. 71-91. (ISBN: 84-8158-309-X).

- (Coa colaboración de Mª Jesús Agra Pardiñas), “Artextos”. Los álbumes infantiles”, en Fernando Fraga de Azevedro (coord.), Actas do 2º Congresso Internacional “Criança, Língua, Imaginário e Texto Literário. Centro e margens na literatura para crianças e jovens”, Braga: Instituto de Estudos da Criança (IEC)- Universidade do Minho, xaneiro 2006, CD-ROM. (ISBN: 972-8952-02-3).

- (Coa colaboración de María Jesús Agra Pardiñas, Carmen Franco Vázquez, Isabel Mociño González e Marta Neira Rodríguez), “Unha selección para a educación literaria”, en Blanca-Ana Roig Rechou, Pedro Lucas Domínguez e Isabel Soto López (coords.), Multiculticulturalismo e identidades permeábeis na literatura infantil e xuvenil, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2006, pp. 51-59. (ISBN: 84-9782-486-5).

- (Coa colaboración de Isabel Mociño González), “O centro do labirinto, de Agustín Fernández Paz”, en Blanca-Ana Roig Rechou, Pedro Lucas Domínguez e Isabel Soto López (coords.), Multiculticulturalismo e identidades permeábeis na literatura infantil e xuvenil, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2006, pp. 131-146. (ISBN: 84-9782-486-5).

- (Coa colaboración de Teresa Sixto Rey), “Cara a un lugar sen nome, de Antonio García Teijeiro”, en Blanca-Ana Roig Rechou, Pedro Lucas Domínguez e Isabel Soto Lópe z (coords.), Multiculticulturalismo e identidades permeábeis na literatura infantil e xuvenil, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2006, pp. 147-159. (ISBN: 84-9782-486-5).

- “Os premios literarios infantís e xuvenís no marco Ibérico: Tradición e innovación”, en Armindo Mesquita (coord.), Mitologia, tradição e inovação. (Re) leituras para uma nova literatura infantil, Gaia (Portugal): Edições Gailivro, outubro 2006, pp. 203-212. (ISBN: 989-557-369-3).

- “Ramón Piñeiro e a literatura infantil”, en Charo Ferreiro e Inmaculada Pena (coords.), Encontro Ramón Piñeiro, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Cultura e Deporte, 2006, pp. 29-39. (ISBN: 84-453-4279-7).

- (Coa colaboración de María López Suárez), “Panorama histórico do teatro infantil galego”, en Blanca-Ana Roig Rechou, Pedro Lucas Domínguez e Isabel Soto López (coords.), Teatro infantil do texto á representación, Vigo: Edicións Xerais de Galicia/Fundación Caixa Galicia, 2007, 99-120 pp. (ISBN:978-84-9782-616-7).

- (Coa colaboración de María Jesús Agra Pardiñas e Marta Neira Rodríguez), “Unha selección para a educación literaria”, en Blanca-Ana Roig Rechou, Pedro Lucas Domínguez e Isabel Soto López (coords.), Teatro infantil do texto á representación, Vigo: Edicións Xerais de Galicia/Fundación Caixa Galicia, 2007, 207-215 pp. (ISBN:978-84-9782-616-7.

- “Teatro do absurdo, humor e realismo crítico en As laranxas máis laranxas de todas as laranxas, de Carlos Casares”, en Blanca-Ana Roig Rechou, Pedro Lucas Domínguez e Isabel Soto López (coords.), Teatro infantil do texto á representación, Vigo: Edicións Xerais de Galicia/Fundación Caixa Galicia, 2007, 241-250 pp. (ISBN:978-84-9782-616-7).

- (Coa colaboración de María Jesús Agra Pardiñas, Isabel Mociño González, Marta Neira Rodríguez e Teresa Sixto), “Grandes autores para pequenos leitores”, en José António Gómes, Blanca-Ana Roig Rechou e Ana Margarida Ramos (eds.), 12ºs Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil. Grandes autores para pequenos leitores, Ourense, 2007. (ISBN: 978-84-611-8152-0). Publicado en CD-ROM.

- (Coa colaboración de María Jesús Agra Pardiñas, Isabel Mociño González, Marta Neira Rodríguez e Teresa Sixto), “Produción canonizada na literatura infantil e xuvenil galega (1960-1985)”, en Blanca-Ana Roig Rechou e José António Gómes (coords.), Grandes Autores para Pequenos Leitores. Literatura para a infância e a juventude: Elementos para a construção de um cânone, Porto: Deriva Editores, setembro 2007, 53-94 pp. (ISBN: 978-972-9250-29-3).

- (Coa colaboración de María Jesús Agra Pardiñas), “Artextos: los álbumes infantiles”, en Fernando Azevedo, Joaquim Machado de Araújo, Cláudia Sousa Pereira e Alberto Filipe Araújo (coords.), Imaginário, Identidade se Margens. Estudos em torno da Literatura Infanto-Juvenil, Gaia-Porto: Gailivro, col. Mitologia e Memória, outubro 2007, pp. 439-446. (ISBN: 979-989-557-421-6).

- “Los premios literarios en la comunidad interliteraria española. Corrientes y temas”, en Pedro C. Cerrillo Torremocha, Cristina Cañamares Torrijos y César Sánchez Ortiz (coords.), Literatura infantil: nuevas lecturas, nuevos lectores, Cuenca: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Macha, col. Estudios, nº 113, 2007, pp. 163-173. (ISBN: 978-84-8427-554-1).

- Panorámica da Literatura dramática infantil e xuvenil galega", en Isabel Mociño González, Marta Neira Rodríguez, Ana Margarida Ramos e Sara Reis da Silva (coords.), Do Livro à Cena, Porto: Deriva Editores/Xunta de Galicia (Consellería de Educación. Dirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica do Sistema Universitario de Galicia/LIJMI (Red Temática “Las Literaturas Infantiles y Juveniles del Marco Ibérico e Iberoamericano”), novembro 2008, pp. 45-78. (ISBN: 978-972-9250-37-8).

- “Xosé María Álvarez Blázquez nos inicios da Literatura Infantil e Xuvenil Galega”, en Anxo Tarrío Varela (coord.), Día das Letras Galegas. Xosé María Álvarez Blázquez, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2008, pp. 107-123.

- “A Guerra Civil na narrativa infantil e xuvenil galega: unha temática incompleta”, en Blanca Ana Roig Rechou, Pedro Lucas Domínguez e Isabel Soto López (coords.), A guerra civil española na narrativa infantil e xuvenil, ilust. José María Mesías Lema, Vigo: Edicións Xerais de Galicia/Fundación Caixa Galicia, 2008, pp. 69-102. (ISBN: 978-84-9782-885-7).

- “Memorias dun neno labrego y la obra de Xosé Neira Vilas”, en Ana Pelegrín, Mª Victoria Sotomayor, Alberto Urdiales (eds.), Pequeña memoria recobrada. Libros infantiles del exilio del 39, Madrid: Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (Secretaría General Técnica.Subdirección General de Información y Publicaciones), 2008, pp. 155- 167. (ISBN: 978-84-369-4592-8).

- “Cara a visibilidade de Balbino e de Memorias dun neno labrego”, en Ismael González Díaz (coord. e editor), Homenaxe a Neira Vilas e a Balbino o neno labrego, Ourense: Edicións Ismael González P. C., S. L., 30 decembro 2008. (ISBN: 978-84-612-9058-1).

- “Educación literaria e historias literarias”, en Esther Corral Díaz, Lydia Fontoira Suris e Eduardo Moscoso Mato (eds.), A mi dizen quantos amigos ey. Homenaxe ao profesor Xosé Luís Couceiro, Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago, 2008, pp. 333-342. (ISBN: 978-84-9887-118-0).

- (Coa colaboación de Eulalia Agrelo Costas e Marta Neira Rodríguez), “Apuntamentos para unha historia da literatura dramática infantil e xuvenil galega. Unha selección e obras e autores”, en Blanca Ana Roig Rechou, Ana Margarida Ramos e José António Gómes (coords.), Teatro para a Infância e Juventude. Aproximações à literatura dramática, Porto: Deriva Editores, 2009, pp. 74-153. (ISBN: 978-972-9250-46-0).

- “A poesía infantil no século XXI en Galicia”, en Blanca Ana Roig Rechou, Isabel Soto López e Marta Neira Rodríguez (coords.), A poesía infantil no século XXI (2000-2008), ilust. Carmen Franco, Vigo: Edicións Xerais de Galicia/Fundación Caixa Galicia, 2009, pp. 77-108. (ISBN: 978-84-9914-026-1).

- (Coa colaboración de Eulalia Agrelo, Isabel Mociño González, Marta Neira Rodríguez e Celia Vázquez), “A memoria histórica a través da Literatura Infantil e Xuvenil en galego”, en Ana Margarida Ramos, José António Gómes, Sara Reis, Blanca-Ana Roig Rechou e Marta Neira (coords.), A Memória nos Livros: História e Histórias, Porto: Deriva Editores, setembro 2009, pp. 55-72. (ISBN: 978-972-9250-63-7).

- “A investigación da literatura infantil e xuvenil no marco ibérico. Unha rede temática: obxectivos, retos e actividades”, en Olivia Rodríguez González e Laura Mariño Sánchez (eds.), Novas achegas ao estudo da cultura galega. enfoques literarios e socio-históricos, A Coruña: Servizo de publicacións da Universidade da Coruña, 2009, pp. 219-228. (ISBN: 978-84-94749-347-5)

- (Coa colaboración de Marta Neira Rodríguez), “El papel de la mujer en la literatura infantil y juvenil gallega hasta el año 2006”, en Celia Vázquez (ed.), Diálogos intertextuais 3: En busca de la voz femenina. Temas de género en la literatura infantil y juvenil de la Península Ibérica y Latinoamérica, Frankfurt: Peter Lang, 2010, pp. 329-348. (ISBN: 978-3-631-58922-9).

- (Coa colaboración de María Jesús Agra e Isabel Freire Bazarra), “El audiovisual infantil y juvenil gallego: descripción y evaluación”, en Carmen Becerra Suárez e Ana Fernández Mosquera (eds.), Diálogos intertextuais 1: De la palabra a la imagen. Estudios de literatura infantil y juvenil, Frankfurt: Peter Lang, 2010, pp. 123-135. (ISBN: 978-3-631-58931-1).

- (Coa colaboración de María Jesús Agra e Carmen Franco Vázquez), “Texto-imagen: A lingua das bolboretas, de Manuel Rivas”, en Susana Pérez Pico e Manuel A. Candelas Colodrón (eds.), Diálogos intertextuais 4: Estudios de literatura infantil y juvenil: medios audiovisuales, Frankfurt: Peter Lan, 2010, pp. 15-23. (ISBN: 978-3-631-58921-2).

- “Uxío Novoneyra: identidade e xoños”, en Anxo Tarrío (ed.), Uxío Novoneyra. Día das Letras Galegas 2010, Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercbio cinetífico da Universidade de Santiago de Compostela, 2010, pp. 83-97. (ISBN: 978-84-9887-289-7).

- (Coa colaboración de Carmen Ferreira Boo), “O conto de transmisión oral na LIX galega”, en Blanca-Ana Roig Rechou, Isabel Soto López e Marta Neira Rodríguez (coords.), Reescrituras do conto popular (2000-2009), Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2010, pp. 83-105. (ISBN: 978-84-9914-026-1).

- (Coa colaboración de Mar Fernández Vázquez, Carmen Ferreira Boo e Esther de León Viloria) “A recepción de Lois Pereiro (1996-2010)”, en Día das Letras Galegas 2011. Lois Pereiro (eds. Mª Xesús Nogueira Pereira e Anxo Tarrío Varela). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2011, pp. 117-165. (ISBN: 978-84-9887-697-0).

- “Un álbum literario para nenos sobre personaxes sen idade. Avós, de Chema Heras Varela e Rosa Osuna”, en Blanca-Ana Roig Rechou, Isabel Soto López y Marta Neira Rodríguez (coords.), O álbum na Literatura Infantil e Xuvenil (2000-2010), ilust. Carmen Franco, Vigo: Edicións Xerais de Galicia/LIJMI/NovaCaixaGalicia, 2011, pp. 189-205. (ISBN: 978-84-9914-295-1).

- (Coa colaboración de Marta Neira Rodríguez), “Cómo mirar al otro en la narrativa infantil y juvenil gallega. Siglo XXI”, en Izaro Arroita & Mari Jose Olaziregi & Itziar Zubizarreta (editoreak/editoras), El Libro Infantil y Juvenill desde la diversidad cultural/ Haur eta Gazte Liburua kultura aniztasunean, Galtzagorri Elkartea & Erein Argitaletxea, 2011, pp. 216-226 do CD. (ISBN: 978-84-9746-709-4) (DL: SS-1041-2011).

- “Grupo de investigación LITER21. Investigacións literarias, artísticas, interculturais e educativas. Lecturas textuais e visuais”, en Lourdes Lorenzo García, Blanca-Ana Roig Rechou e Veljka Ruzicka Kenfel (coords.), Crítica e Investigación en Literatura Infantil y Juvenil / Crítica e Investigação em Literatura Infantil e Juvenil, edición de Ana Margarida Ramos e Isabel Mociño González, Vigo/Braga: ANILIJ. Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil/Centro de Investigação em Estudos da Criança (Instituto de Educação - Universidade do Minho), col. Estudos.01, 2011, pp. 175-190 do CD-Rom/E-book. (ISBN: 978-972-8952-17-4).

- (Coa colaboración de Veljka Ruzicka Kenfel), “La Guerra Civil española en las narraciones infantiles y juveniles. Un proyecto de investigación”, en Lourdes Lorenzo García, Blanca-Ana Roig Rechou e Veljka Ruzicka Kenfel (coords.), Crítica e Investigación en Literatura Infantil y Juvenil / Crítica e Investigação em Literatura Infantil e Juvenil, edición de Ana Margarida Ramos e Isabel Mociño González, Vigo/Braga: ANILIJ. Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil/Centro de Investigação em Estudos da Criança (Instituto de Educação-Universidade do Minho), col. Estudos.01, 2011, pp. 321-335 do CD-Rom/E-book (ISBN: 978-972-8952-17-4).

- “Dúas periferias: Literatura Infantil e Xuvenil e Crítica literaria. Unha reivindicación cara á saída delas”, en II Xornada da Crítica Galega. A Crítica e a Literatura Infantil e Xuvenil, Escrita Contemporánea. Q, Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG). Comisión executiva da Sección de Crítica da AELG, 2011, pp. 11-13. Tamén se pode consultar e descargar dende http://www.aelg.org/resources/publications/1327921997191IIXornadaCriticaAELG.pdf

- “La guerra civil española aludida y recordada. Obras de fronteras, ambivalentes, crossover”, en Lourdes Lorenzo García, Blanca-Ana Roig Rechou e Veljka Ruzicka Kenfel (coords.), Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade Cultural, edición de Rui Ramos y Ana Fernández Mosquera, Vigo/Braga: ANILIJ. Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil/ ELOS. Asociación Galego-Portuguesa de Investigación en Literatura Infantil e X/Juvenil/ CIEC- Centro de Investigação em Estudos da Criança (Instituto de Educação - Universidade do Minho), col. Estudos.02, 2011, pp. 529-548 do CD-Rom /E-book. (ISBN: 978-972-8952-21-1).

- “A Representação do Sistema Educativo e dos Profesores numa Seleccão de Obras Narrativas que tratam a Guerra Civil Espanhola”, en Fernando Azevedo, Armindo Mesquita, Ângela Balça e Sara Reis da Silva (coords.), Globalização na Literatura Infantil. Vozes, Rostos e Imagens, Estados Unidos da América: Lulu Entreprises, Raleigh, N.C., 2011, pp. 155-183. (ISBN: 978-972-8952-23-5).

- (Coa colaboración de Eulalia Agrelo Costas e Isabel Mociño González) “Manuel María y la construcción de la identidad a partir de su obra infantil y juvenil”, en Lourdes Lorenzo García, Blanca-Ana Roig Rechou e Veljka Ruzicka Kenfel (coords.), Literatura Infantil y Juvenil e Identidades / Literatura para a Infância e Juventude e Identidades, edición de Beatriz Rodríguez Rodríguez y Sara Reis da Silva, Vigo/Braga: ANILIJ. Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil/ ELOS. Asociación Galego-Portuguesa de Investigación en Literatura Infantil e X/Juvenil/ CIEC-Centro de Investigação em Estudos da Criança (Instituto de Educação - Universidade do Minho), col. Estudos.03, 2012, pp. 13-28 do CD-Rom/E-book. (ISBN: 978-972-8952-23-5).

- (Coa colaboración de José María Mesías Lema) “Literatura y Arte: la animación con plastilina como estrategia de ilustración”, en Lourdes Lorenzo García, Blanca-Ana Roig Rechou e Veljka Ruzicka Kenfel (coords.), Literatura Infantil y Juvenil e Identidades / Literatura para a Infância e Juventude e Identidades, edición de de Beatriz Rodríguez Rodríguez e Sara Reis da Silva, Vigo/Braga: ANILIJ. Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil/ELOS. Asociación Galego-Portuguesa de Investigación en Literatura Infantil e X/Juvenil/ CIEC-Centro de Investigação em Estudos da Criança (Instituto de Educação - Universidade do Minho), col. Estudos.03, 2012, pp. 423-432 do CD-Rom/E-book. (ISBN: 978-972-8952-23-5).

- “A educación literaria no Estado español”, en Didática e Práticas. A Língua e a Educação Literária, de Maria da Graça Sardinha y Fernando Azevedo (orgs.), Guimarães: Opera Omnia, col. “Educação Literária”, marzo de 2013, pp. 185-208. (ISBN: 978-989-8309-47-1).

- (Coa colaboración de Veljka Ruzicka Kenfel) “Aus der Sicht der anderen. Der Spanische Bürgerkrieg in der Kinder-uns Jugendliteratur europäischer Länder”, en An Aalem Fronten. Krieg und polistische Konflikte in Kinder- und Jugendmedien, de Ingrid Tomkowiak, Ute Dettmar, Gabrile von Glasenapp y Caroline Roeder (Hg., 2013), pp. 335-350. (ISBN: 978-3-0340-1161-7).

- “Educación literaria, historia literaria e Literatura Infantil e Xuvenil”, en Maria Madalena Marcos Teixeira da Silva e Isabel Mociño González (coords., 2013), Literatura para a Infância e a Juventude e Educação Literária, “Estudos”, Porto: Deriva Editores, xuño 2013, pp. 12-31. (ISBN: 978-972-9250-96-5).

- (Coa colaboración de Isabel Soto López) “Os premios literarios e de ilustración na Literatura Infantil e Xuvenil galega”, en Blanca-Ana Roig Rechou, Isabel Soto López e Marta Neira Rodríguez (coords.), Premios literarios e de ilustración na LIX, “Os premios literarios e de ilustración no ámbito ibérico”, 2013, pp. 153-178. (ISBN: 978-84-9914-528-0).

- (Coa colaboración de Isabel Mociño González) “Los abuelos de Chema Heras”, en Lorenzo García, Lourdes, Blanca-Ana Roig Rechou e Veljka Ruzicka Kenfel (coords.), La familia en la Literatura Infantil y Juvenil / A família na Literatura para a Infância e Juventude, edición de Ana Margarida Ramos e Carmen Ferreira Boo, deseño da capa Miriam Reis, adaptación da capa Elena Muíños, Vigo/Braga: ANILIJ. Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil/ ELOS. Asociación Galego-Portuguesa de Investigación en Literatura Infantil e X/Juvenil/ CIEC- Centro de Investigação em Estudos da Criança (Instituto de Educação-Universidade do Minho), col. Estudos.04, libro-CD ROM, 2013, pp. 9, 41-43 do libro e pp. 265-274 do CD-ROM. (ISBN: 978-972-8952-26-6).

- “Educación literaria, saberes y enciclopedia del mediador”, en Sandra Álvarez Ledo, Mª del Carmen Ferreira Boo e Marta Neira Rodríguez (eds., 2013), De la Literatura Infantil a la Promoción de la Lectura, “Estudios”, Madrid: CEU Ediciones, pp. 29-48. (ISBN: 978-84-15949-28-2).

- “Prefácio”, en João Manuel Ribeiro, Palavra de criança não está poluída: a Obra Infantil e Juvenil de Sidónio Muralha (2013), capa de Joana Almeida sobre deseño de Júlio Pomar, Porto: Tropelias & Companhia, co apoio do grupo LITER21 e a Rede Temática de Investigación LIJMI, col. PerCursos da Literatura Infantojuvenil, n.º 9, decembro 2013, 94 pp. (ISBN: 978-989-8582-17-1), pp. 9-11.

- (Coa colaboración de Veljka Ruzicka Kenfel) “The Spanish Civil War in European Children’s Literature”, en Blanca-Ana Roig Rechou e Veljka Ruzicka Kenfel (eds.), The Representations of the Spanish Civil War in the European Children’s Literature (1975-2008), Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, col. Kinder- und Jugendkultur, -literatur und -medien. Theorie - Geschichte - Didaktik, Band 87), 2014, pp. 7-22. (ISSN1435-4721, ISBN Print 978-3-631-62245-2, ISBN E-Book E-ISBN 978-3-653-03787-6, DOI 10.3726/978-3-653-03787-6).

- “Aqueles anos do Moncho and the Early Years of the Story of the Civil War in Galician Children’s Literature”, en Blanca-Ana Roig Rechou e Veljka Ruzicka Kenfel (eds.), The Representations of the Spanish Civil War in the European Children’s Literature (1975-2008), Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, col. Kinder- und Jugendkultur, -literatur und -medien. Theorie - Geschichte - Didaktik, Band 87, 2014, pp. 103-114. (ISSN: 1435-4721, ISBN Print: 978-3-631-62245-2, ISBN E-Book: E-ISBN 978-3-653-03787-6, DOI: 10.3726/978-3-653-03787-6).

- “Autores imprescindíbeis de Kalandraka Editora”, en Ana Cristina Macedo, Eulalia Agrelo e Sara Reis da Silva (coords.), Formação leitora. Obras imprescindíveis / Formación lectora. Obras imprescíndibeis, Porto: Tropelias&Companhia, "Entrevistas", 2014, pp. 145-155.

- (Con Eulalia Agrelo, Berta Dávila, Carmen Ferreira e Marta Neira), “La poesía en diferentes espacios formativos: una propuesta de animación lectora”, en Actas do 10º Encontro Nacional (8º Internacional) de Investigação em Leitura, Literatura Infantil e Ilustração, organizado polo Instituto de Educação e o Centro de Investigação em Estudos da Criança (CIEC) da Universidade do Minho (en prensa).

- “Los inicios de la literatura juvenil gallega desde la emigración”, en Laura Herrero (ed.), La oralidad y el mito. Rescate de la imaginación infantil y juvenil en el siglo XXI, ALIJME: México, 2014 (en prensa).arriba

Artigos

- “As noveliñas LAR, unha lección para o KIOSKO GALEGO”, en Dorna, nº 7, abril 1984, pp. 17-23.

- “A LECTURA INFANTIL HOXE: Orientacións e materiais”, en Chorimas, nº 3, novembro 1985, pp. 69-72.

- “O club de URSULA HEINZE”, en “Artes e Letras”, en Faro de Vigo, novembro 1985.

- “A LECTURA INFANTIL HOXE: Premio e colección “O barco de Vapor”, en Chorimas, nº 4, decembro 1985, pp. 85-90.

- “O premio nacional de Literatura infantil e Xuvenil”, en “A Pizarra”, Faro de Vigo, decembro 1985.

- “O anarquista, de Leandro Pita Romero”, en Dorna, nº 9, decembro 1985/xaneiro 1986, pp. 160-169.

- “De los Ríos, Blanca/ Alba, José. Escribir galego. Plan de redacción 1, 2, 3  e 4”, en Revista Galega de Educación, nº 4, 1987, p. 93.

- (Con Carmen Ares e Xesús Arias Méndez)  “Materiais para o ensino da lecto-escritura en galego, I”, en Revista Galega de Educación, nº 5, 1987, pp. 78-81.

- (Con Carmen Ares e Xesús Arias Méndez) “Materiais para o ensino da lecto-escritura en galego, II”, en Revista Galega de Educación, nº 6, 1987, pp. 82-85.

- “Bio-bibliografía de Celso Emilio Ferreiro”, en Boletín Galego de Literatura, Universidade de Santiago de Compostela, maio 1989, pp. 113-138.

- “Fermín Bouza- Brey, un soneto recuperado e unha noveliña a recuperar: Cabalgadas en Salnés”, en Boletín Galego de Literatura, nº 6, novembro 1991, pp. 103-113.

- “Bibliografía sobre Álvaro Cunqueiro”, en Boletín Galego de Literatura, extra 1, decembro 1991, pp. 221-289.

- “Francisco Fernández del Riego, Álvaro Cunqueiro e o seu mundo, Vigo: Ir Indo Edicións, col. A fraga, 1991, 215 pp.”, en Boletín Galego de Literatura, extra 1, decembro 1991, pp. 201-204.

- “Fermín Bouza-Brey e La Noche”, en Adaxe. Revista de estudios e experiencias educativas, nº 8, 1992, pp. 29-54.

- “Bibliografía sobre Fermín Bouza Brey”, en colaboración con Miguel-Anxo Seixas Seoane, en Boletín Galego de Literatura, nº 8, novembro 1992, pp. 167-186.

- “Helena Villar Janeiro: Unha mestra na Literatura Infantil e Xuvenil Galega”, en Adaxe, nº 11, 1995, pp. 139-152.

- (Coordinadora), “Bibliografía comentada sobre a vida e a obra de Luís Seoane”, en Boletín Galego de Literatura, nº 13, maio 1995, pp. 179-229.

- “A literatura infantil e xuvenil: consideracións xerais”, Boletín Galego de Literatura, nº 14, 2º semestre 1995, pp. 119-135.

- “Domingo Blanco Pérez, Historia da literatura popular galega, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago/Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, col. Divulgación, 1994, 195 pp.”, en Boletín Galego de Literatura, nº 14, 2º semestre 1995, pp. 175-177.

- “A literatura infantil”, en Coloquio/ Letras, nº 137/138, “Literatura Galega”, Julho-Dezembro 1995, pp. 216-220.

- (Coordinadora), “Bibliografía comentada sobre a Literatura infantil e xuvenil en galego no 1994”, en Adaxe, nº 12, 1996, pp. 151-171.

- “A literatura infantil e xuvenil en galego dende 1900 a 1950”, en Boletín Galego de Literatura, nº 15-16, 1º e 2º semestres, 1996, pp. 77-105.

- “Pura e Dora Vázquez na literatura infantil e xuvenil galega”, en Festa da palabra silenciada, nº 13, “Temas varios”, 1997, pp. 81-85.

- “Dúas mestras na literatura infantil e xuvenil galega: Pura e Dora Vázquez Iglesias”, en Adaxe, nº 13, 1997, pp. 211-221.

- “Literatura infantil gallega”, en Quimera, “Galicia Tierra de letras”, nº 158-159, maio-xuño 1997, pp. 118-121.

- “La literatura infantil y juvenil gallega”, en Ínsula, nº 629, maio 1999, pp. 31-33.

- “Pura e Dora Vázquez, dúas mestras na literatura infantil e xuvenil galega”, en Fadamorgana, nº 2, outubro 1999, pp. 12-16.

- “Os primeiros pasos cara á formación do sistema literario infantil e xuvenil”, en Fadamorgana, nº 2, outubro 1999, pp. 28-37.

- “O futuro roubado, de Ramón Caride Ogando”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 33, novembro 2001, pp. 207-208. (ISSN: 1133-911X).

- “Unha pantasma branca, de Fina Casalderrey”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 33, novembro 2001, p. 209. (ISSN: 1133-911X).

- “Aire negro, de Agustín Fernández Paz”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 33, novembro 2001, p. 210. (ISSN: 1133-911X).

- “Un susto para Glub, de Isabel Freire Bazarra”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 33, novembro 2001, p. 211. (ISSN: 1133-911X).

- “A escura luz do Tíber, de Lola Gándara”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 33, novembro 2001, p. 212. (ISSN: 1133-911X).

- “Contos de Hoffmann, de Ernst Theodor Amadeus”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 33, novembro 2001, p. 213. (ISSN: 1133-911X).

- “Julia tiene una estrella, de Eduard José”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 33, novembro 2001, p. 214. (ISSN: 1133-911X).

- “La incógnita del volcán, de José María Latorre”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 33, novembro 2001, p. 215. (ISSN: 1133-911X).

-  “No corazón do bosque, de Agustín Fernández Paz”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 34, febreiro 2002, pp. 253-254. (ISSN: 1133-911X).

- “Aire sonoro, de Antonio García Teijeiro”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 34, febreiro 2002, p. 255. (ISSN: 1133-911X).

- “Lémbrate dos dinosaurios, Ana María, de Gabriel Janer Manila”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 34, febreiro 2002, p. 256. (ISSN: 1133-911X).

- “El mensaje de los pájaros, de Joan Manuel Gisbert”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 34, febreiro 2002, p. 257. (ISSN: 1133-911X).

- “Fadamorgana, n.º 7”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 34, febreiro 2002, pp. 258-259. (ISSN: 1133-911X).

- “Sophia, infância e apelo do mar. Elementos para uma leitura da obra para crianças, de José António Gomes ”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 34, febreiro 2002, pp. 260-261. (ISSN: 1133-911X).

- “Literatura infantil e xuvenil. Carlos Casares in memoriam (1942-2002)”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, nº 35, maio 2002, pp. 235-243. (ISSN: 1133-911X).

- “Un conto de tres noites, de Xabier P. Docampo”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 37, novembro 2002, pp. 151-152. (ISSN: 1133-911X).

- “Un tren cargado de misterios, de Agustín Fernández Paz”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 37, novembro 2002, p. 153.
(ISSN: 1133-911X).

- “El-Rei Artur e a abominable dama, de Carmen Domech, Jorge Rey y Marilar Aleixandre”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 37, novembro 2002, p. 154. (ISSN: 1133-911X).

- “Maíto Panduro, de Gonzalo Moure Trenor”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 37, novembro 2002, p. 155. (ISSN: 1133-911X).

- “Lazarillo, n.º 4”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 37, novembro 2002, pp. 156-157. (ISSN: 1133-911X).

- “Adivinanzas populares españolas (estudio y antología), de Pedro C. Cerrillo”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 37, novembro 2002, pp. 158-159. (ISSN: 1133-911X).

- “Belidadona, de Helena Villar Janeiro”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 38, febreiro 2003, pp. 195-196. (ISSN: 1133-911X).

- “Auga para encher un cesto, de Paco Martín”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 38, febreiro 2003, p. 197. (ISSN: 1133-911X).

- “El fantasma en calcetines, de Pilar Mateos”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 38, febreiro 2003, p. 198. (ISSN: 1133-911X).

- “Nassima, á sombra dos talibán, de Marçè Rivas Torres”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 38, febreiro 2003, p. 199. (ISSN: 1133-911X).

- “Golfiño, 2002”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 38, febreiro 2003, pp. 200-201. (ISSN: 1133-911X).

- “Malasartes, n.º 9”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 38, febreiro 2003, pp. 202-203. (ISSN: 1133-911X).

- “O misterio dos fillos de Lúa, de Fina Casalderrey”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 38, maio 2003, pp. 161-162. (ISSN: 1133-911X).

- “Gatipedro, de Tucho Calvo”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 38, maio 2003, p. 163. (ISSN: 1133-911X).

- “Lúa de pan, de Pepe Cáccamo”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 38, maio 2003, p. 164. (ISSN: 1133-911X).

- “Oro parece..., de Luis Martínez de Merlo”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 38, maio 2003, p. 165. (ISSN: 1133-911X).

- “O libro dos cen poemas (Antoloxía da poesía infantil galega), de Xosé María Álvarez Cáccamo y Marisa Núñez”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 38, maio 2003, pp. 166-167. (ISSN: 1133-911X).

- “La montaña azul, de José Zamora”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 38, maio 2003, pp. 168-169. (ISSN: 1133-911X).

- “Belidadona”, en Malasartes (Cadernos de literatura para a infância e a juventude), nº 11, junho 2003, p. 33.

- “Noite de voraces sombras, de Agustín Fernández Paz”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 42, febreiro 2004, pp. 161-162. (ISSN: 1133-911X).

- “Paseniño, paseniño, de Antonio García Teijeiro”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 42, febreiro 2004, pp. 163. (ISSN: 1133-911X).

- “Tres capitáns de tempos idos, de Antón Avilés de Taramancos”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 42, febreiro 2004, pp. 164. (ISSN: 1133-911X).

- “Nun lugar chamado guerra, de Jordi Sierra i Fabra”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 42, febreiro 2004, pp. 165. (ISSN: 1133-911X).

- “Un I un I un... fan cent. Cen personatges de la literatura infantil i juvenil, de Teresa Duran y Marta Luna”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 42, febreiro 2004, pp. 166-167. (ISSN: 1133-911X).

- “Análisis de narrativas infantiles y juveniles, de Gemma Lluch”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 42, febreiro 2004, pp. 168-169. (ISSN: 1133-911X).

- “A Vaca de Fisterra e a trabe de alcatrán, de Marilar Aleixandre”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 43, maio 2004, pp. 213-214. (ISSN: 1133-911X).

- “O meu nome é Skywalker, de Agustín Fernández Paz”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 43, maio 2004, p. 215. (ISSN: 1133-911X).

- “O paraestrelas, de Manuel Uhía”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 43, maio 2004, p. 216. (ISSN: 1133-911X).

- “Orión e os animais magos, de Joan Manuel Gisbert”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 43, maio 2004, p. 217. (ISSN: 1133-911X).

- “El pequeño Borges imagina el Quijote, de Carlos Cañete”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 43, maio 2004, p. 218. (ISSN: 1133-911X).

- “A meniña gigante, de Manuel Jorge Marmelo y María Miguel Marmelo”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 43, maio 2004, p. 219. (ISSN: 1133-911X).

- “Revista Bululú, n.º 5”, en Revista Galega do Ensino, “O pracer de ler”, “Literatura infantil e xuvenil”, nº 43, maio 2004, pp. 220-221. (ISSN: 1133-911X).

- “Literatura infantil e xuvenil en Galicia: dos inicios á consolidación”, en Gemma Lluch Crespo e Blanca-Ana Roig Rechou (coords.), Para entenderte mellor. As literaturas infantís e xuvenís do marco ibérico. Monográfico do Boletín Galego de Literatura, nº 32, Universidade de Santiago de Compostela, 2005, pp. 141-167, (ISBN: 84-9750-498-4). Tamén se pode consultar e descargar dende http://hdl.handle.net/10347/2056

- “Gemma Lluch. Análisis de narrativas infantiles y juveniles”, en Gemma Lluch Crespo e Blanca-Ana Roig Rechou (coords.), Para entenderte mellor. As literaturas infantís e xuvenís do marco ibérico. Monográfico do Boletín Galego de Literatura, nº 32, Universidade de Santiago de Compostela, 2005, pp. 297-298, (ISBN: 84-9750-498-4).

- “Literatura, infancia e mocidade na Serra do Barbanza”, Anuario Barbantia, Santiago de Compostela: Gráficas Garabal, 2005, pp. 155-173. (DL: C-2792-05)

- “Gaygou’s Children and Young Adult’s Literature”, en The Research Quartely of Childrens & Youth’s Literature. Pazhuhesh Nameh, 13th year, summer 2007, vol. 49, Tehran-Iran, 37-47 pp.

- (Coa colaboración de Marta Neira Rodríguez), “Escrito por mulleres”, en Violencia, monográfico de Festa da palabra silenciada, Nº 23, Vigo: FIGA, 2007, pp.136-146.

- “Investigación e Literatura infantil e xuvenil na CII: situación actual e propostas de futuro”, en Malasartes (Cadernos de Literatura para a Infância e a juventude), revista semestral, n.º 15 (II série), “Estudos”, Porto Editora, decembro 2007, pp. 25-33.

- “Agustín Fernández Paz: Un clásico contemporáneo da Literatura Infantil e Xuvenil”, en Malasartes (Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude), revista semestral, n.º 16 (II série), “Perfil”, Porto Editora, outubro 2008, 8-12 pp.

- “A Literatura Infantil e Xuvenil ao servizo da sociedade”, en Malasartes (Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude), revista semestral, n.º 16 (II série), “Estudos”, Porto Editora, outubro 2008, 21-25 pp.

- “Ocnos. Revista de Estudios sobre Lectura”, en Malasartes (Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude), revista semestral, n.º 16 (II série), Porto Editora, outubro 2008, 87-89 pp.

- “As escritoras na súa terra. Homenaxe a Pura e Dora Vázquez”, en Malasartes (Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude), revista semestral, n.º 16 (II série), Porto Editora, outubro 2008, 90- 91 pp.

- (Coa colaboración de Sara Reis), “Encontros en Porto. Con Manuel António Pina”, Boletín Galego de Literatura, nº 36-37 (2º semestre 2006), “Encontros”, 2008, pp. 255-267. Ademais pódese consultar e descargar dende http://hdl.handle.net/10347/2138

- (Coa colaboración de Isabel Soto), “En Santiago de Compostela con Agustín Fernández Paz”, Boletín Galego de Literatura, nº 38 (2º semestre 2007), “Encontros”, 2008, pp.161-178.

- (Coa colaboración de Ana Margarida Ramos) "Encontro con José António Gomes / João Pedro Mésseder en Porto", Boletín Galego de Literatura, nºs 39-40 (1º e 2º semestre 2008), “Encontros”, 2008, pp. 329-349. Tamén se pode consultar e descargar dende http://hdl.handle.net/10347/7600

- “La aportación decisiva de Carlos Casares a la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ)”, en AILIJ (Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil), nº 7 (2), “Artículos”, 2009, pp. 117-140 (ISSN: 1578-6072).

- “Antonio García Teijeiro: Un clásico contemporáneo da Literatura Infantil e Xuvenil”, Malasartes (Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude), revista semestral, n.º 17 (II série), “Perfil”, Porto Editora, abril 2009, 13-17 pp.

- “Inmigración/emigración e identidade. Lúa do Senegal, de Agustín Fernández Paz”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 28 abril 2010, p. 50.

- “El Patito Editorial”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 22 xuño 2010, p. 49.

- “70”, El Correo Gallego, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Tendencias”, 14 setembro 2010, p. 49.

- “80”, El Correo Gallego, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Tendencias”, “Para coñecela +”, 23 novembro 2010, p. 49.

- “Paco Martín e Ramón Lamote Miñato”, Malasartes (Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude), revista semestral, n.º 20 (II série), “Perfil”, Porto Editora, novembro 2010, 15-19 pp.

- “Da literatura para a infància à literatura de fronteira: Agustín Fernández Paz e Lygia Bojunga”, en Estudos de literatura brasileira contemporànea, n.º 36, “Dossiê: literatura infantojuvenil”, Brasília, julho/dezembro 2010, pp. 153-171. (ISSN: 1518-0158).

- “Educação literária e cânone literario escolar”, en Letras de Hoje. Estudos e debates de assuntos de linguística, literatura e língua portuguesa/ Programa de Pos-Graduação em Letras da Pontíficia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre: EDIPUCRS, vol. 4, n.º 3 (julho-setembro 2010), pp. 75-79. (ISSN: 0101-3335).

- “Two contemporary classics: Agustín Fernández Paz and Lygia Bojunga”, en AILIJ. Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil, n.º 9, “Estudios”, 2011, pp. 177-190. (ISSN: 1578-6072).

- “Contos infantís. Mitos e identidade”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 80”, 11 xaneiro 2011, p. 42.

- “Literatura xuvenil. Novelas e relatos da vida cotiá”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 80”, 8 febreiro 2011, p. 39.

- “Teatro na década dos 80”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 80”, 19 abril 2011, p. 42.

- “Figurações do desejo e da infância em Eugénio de Andrade, de José António Gomes”, en Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude, n.º 21-22 (II Série), “Recensões e notas críticas”, “Em galego”, Porto: Porto Editora, novembro 2011, pp. 117-118. (ISSN: 0874-7296).

- “Gomes, José António (2010), Figurações do desejo e da infância em Eugénio de Andrade”, en AILIJ. Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil, n.º 9, “Libros reseñados”, 2011, pp. 255-258. (ISSN: 1578-6072).

- “Para saber máis sobre LIX da man de Tropelías&Compañía”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 16 agosto 2012, p. 39.

- “Educación literaria. Literatura Infantil y Juvenil. Una propuesta multicultural”, en Educação, Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faculdade de Educação): volumen 35, n.º 3, set./dez. 2012, pp. 362-370. (ISSN 1981-2582). Tamén se pode consultar e descargar dende http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/viewFile/11769/8393

- “O mundo desde a piratería”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 2 abril 2013, p. 42.

- (Coa colaboración de Eulalia Agrelo Costas, Isabel Mociño González e Marta Neira Rodríguez), “A literatura infantil e xuvenil galega no século XXI: tendencias e correntes”/ “Some Trends of the Galicien Young and Children Literature in XXIth Century”, en Antípodas. Próxima publicación.


arriba

Traducións

- Colaboración na tradución da novela Contra muerte y amor, de Marina Mayoral, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 1985.

- Tradución ao galego de “Círculo obrero de Orense”, de Jesús de Juana, en IIIas Xornadas de historia de Galicia, Ourense: Publicacións da Deputación de Ourense, 1986, pp. 257-320.

- Tradución ao galego de “Mecanismos autorreguladores de las demografías antiguas: el ejemplo gallego”, de José Manuel Pérez García, en IIIas Xornadas de Historia de Galicia, Ourense: Publicacións da Deputación de Ourense, 1986, pp. 53-80.

- Tradución da obra de Jean François Ménard, L'ille du Dieu maussade, para a Asociación de tradutores en Lingua Galega, Santiago de Compostela, 1986.

- Tradución de Rosalía de Castro e a súa obra literaria , de C. H. Poullain, Vigo: Galaxia, 1989. En colaboración con Margarita Neira.

- Tradución da obra de Mario Lodi, Cipi, Madrid: Alfaguara, col. Xuvenil Alfaguara, 1989.

- Tradución da obra de Eleanor Cameron, Aquela Xulia Redfern, Madrid: Alfaguara, col. Xuvenil Alfaguara, 1990.

- Tradución dos seguintes traballos de Ana Sofía Pérez-Bustamante Mourier, “Álvaro Cunqueiro: Poética para un poeta narrador”, Boletín Galego de Literatura, sección “Estudios”, extra 1, decembro 1991, pp. 17-33; “Anxo Tarrío Varela, Álvaro Cunqueiro ou os disfraces da melancolía, Vigo: Galaxia, col. Agra aberta, 1989, 141 pp.”, Boletín Galego de Literatura, extra 1, decembro 1991, pp. 184-187.

- Dan Munteanu, “Notas sobre a poesía popular rumana”, Boletín Galego de Literatura, nº 5, maio 1991, pp. 21-29.

- Patricia Anne Odber de Baubeta, “Disciplina Eclesiástica e Sátira Anticlerical na Literatura Galaico-Portuguesa Medieval”, Boletín Galego de Literatura, nº 6, novembro 1991, pp. 39-50.

- Alberto Moreiras, “O dó do sentido”, Boletín Galego de Literatura, nº 6, novembro 1991, pp. 61-75.

- N. D. Arutiúnova, “Metáfora”, Boletín Galego de Literatura, nº 7, maio 1992, pp. 7-15.

- Dan Munteanu, “A literatura Hispánica en Romanía”, Boletín Galego de Literatura, nº 7, maio 1992, pp. 61-68.

- “Susana Reisz, ‘Para unha historia do Canon literario hispanoamericano: o ‘indexinismo feminista” de Clorinda Matto de Turner e a posteridade”, Boletín Galego de Literatura, nº 8, novembro 1992, pp. 5-13.

- Antonio Requeni, “Un poeta arxentino en Galicia: González Carballo”, Boletín Galego de Literatura, nº 10, novembro 1993, pp. 39-51.

- Dominic Keown, “Celso Emilio Ferreiro na tradición europea”, Boletín Galego de Literatura, nº 12, novembro 1994, pp. 7-20.

- Julio Ortega, “Un poema de Eduardo Garatea”, Boletín Galego de Literatura, nº 12, novembro 1994, pp. 89-91.

- Bartolomé Ferrando, “A poesía obxecto de Joam Brossa”, Boletín Galego de Literatura, nº 13, maio 1995, pp. 7-14.

- Revisión lingüística á obra de Eduardo Blanco-Amor, A escadeira de Jacob, Vigo: Galaxia, 1993.

- João Pedro Mésseder, Abrasivas, edição bilingüe português-galego, deseño Luís Mendonça e ilust. Emílio Remelhe, Porto: Deriva Editores, novembro 2005, 67 pp. (ISBN: 972-9250-15-4).

- “Panorama histórico do teatro infantil en vasco”, en Blanca Ana Roig Rechou, Isabel Soto López e Pedro Lucas Domínguez (coords.), Teatro infantil do texto á representación , Vigo: Edicións Xerais de Galicia/Fundación Caixa Galicia, 2007, 189-205 pp. (ISBN: 978-84-9782-616-7).

- “Antzezten...Teketen Ten!, ou a nova literatura dramática escrita dende o mundo do teatro” en Blanca Ana Roig Rechou, Isabel Soto López e Pedro Lucas Domínguez (coords.), Teatro infantil do texto á representación , Vigo: Edicións Xerais de Galicia/Fundación Caixa Galicia, 2007, 273-279 pp. (ISBN: 978-84-9782-616-7).


arriba

Ponencias e comunicacións presentadas en congresos, simposios, xornadas...

1. Nacionais:

- “A adquisición do galego estándar na escola”, ponencia presentada nas IIas Xornadas da Lingua Galega no ensino, celebradas en Santiago de Compostela os días 18, 19 e 20 de febreiro de 1985.

- “A literatura infantil e xuvenil en galego”, ponencia presentada no Seminario de Galego, dirixido a Profesores de Centros experimentadores da Reforma do ciclo superior, celebrado en Santiago de Compostela os días 7 e 8 de marzo de 1986.

- “Literatura galega infantil”, en Curso de formación de coordinadores docentes, celebrado en Santiago de Compostela, novembro-decembro 1991, e organizado pola Dirección Xeral de Política Lingüística, Xunta de Galicia.

- “A narrativa de Bouza Brey”, comunicación presentada o día 25 de xuño de 1992 nas “Xornadas” que sobre Fermín Bouza-Brey organizou a Consellaría de Cultura e Xuventude da Dirección Xeral de Cultura.

- “Literatura infantil e xuvenil. Criterios para a selección de textos” nas xornadas tituladas “Enfoques no ensino/Aprendizaxe da literatura”, convocadas pola Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e realizadas no Colexio Público López Ferreiro de Santiago de Compostela do 19 ao 30 de outubro de 1992.

- “Criterios para a selección de textos” nas xornadas “Aprendizaxe da literatura”, convocadas pola Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e realizadas no Colexio Público López Ferreiro de Santiago de Compostela do 9 ao 20 de novembro de 1992.

- Documentalista no Congreso “Eduardo Blanco-Amor” realizado en Ourense entre o 2 e 5 de xuño de 1993. Aula de Cultura da Caixa Ourense, organizado pola Dirección Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia.

- “¿Onde está o canon da literatura infantil?”, Mesa redonda, en Premios Xerais do 4 ao 8 de novembro de 1997.

- “Os estudios literarios e a crítica de literatura infantil e xuvenil”, IXas Xornadas do Seminario de Literatura Infantil e Xuvenil da Biblioteca Nova 33, tituladas “Panorámicas da literatura infantil e xuvenil”, Santiago de Compostela 24, 25, 31 de marzo e 1 de abril de 2000.

- “Os compromisos de Antón Avilés de Taramancos”, en Congreso Avilés de Taramancos, Noia 3, 4 e 5 abril 2003, organizado pola Consellaría de Cultura. Xunta de Galicia.

- “Historia da edición infantil” en I Simposio “O libro e a lectura”, Santiago de Compostela, 2 e 3 de decembro 2004.

- “Literatura, infancia e mocidade”, en I Encontro de creadores do Barbanza, Concello de Porto do Son, 29 e 30 de abril 2005.

- “Ramón Piñeiro e a Literatura infantil”, en Encontro Ramón Piñeiro, Santiago de Compostela, 19 outubro 2005.

- “A Literatura Infantil e Xuvenil na crítica literaria ibérica”, en II Xornada da Crítica: A Crítica e a Literatura Infantil e Xuvenil, Santiago de Compostela, 22 outubro 2010. Moderadora desta mesa redonda.

- Moderadora do Panel “Representaçao e Construçao Cultural do Género” en Colóquio internacional “Literatura Infantil e Mundo Globalizado”, que se celebrou en Braga (Instituto de Educação, Universidade do Minho) o 28 e 29 xaneiro 2011.

- “La red LIJMI”, en Investigar en Literatura infantil y Juvenil, Universidad de Castilla- La Mancha, Cuenca, 10-11marzo 2011.

- Comentadora do Panel “Literatura Infantil” nas Jornadas Doutorais Em Estudos da Criança, celebradas en Braga (Instituto de Educação, Universidade do Minho), 8 xullo 2011.

- “Neira Vilas y la guerra civil española en la Literatura Juvenil”, nas XIII Xornadas de Cultura Galega, organizadas polo Centro de Estudios Gallegos. Departamento de Filologías: Románicas, Italiana, Gallego-Portuguesa y Catalana, Universidad de Granada, 3 novembro 2011.
 

2. Internacionais:

- “Panorama da literatura infantil galega”, en Xornadas da cultura de Galicia na Universidade de San Petersburgo, celebradas os días 26-27 maio 1997.

- “Historia crítica de la literatura infantil y juvenil gallega”, en IIº Congreso de Literatura Infantil y Juvenil “Historia crítica de la literatura y la ilustración ibéricas”, organizado pola OEPLI e a Universidad de Cáceres, celebrado en Cáceres do 3 ao 6 de decembro de 1998.

- “Descrición e avaliación da investigación sobre a literatura infantil e xuvenil galega”, no I Congreso Internacional da Asociación Nacional de Investigación de Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ). “Tendencias actuales”, celebrado en Vigo os días 1, 2 e 3 de decembro de 1999.

- “Aproximación a unha periodización da literatura infantil e xuvenil galega na actualidade”, no Congreso “Literatura galega e do Norte de Portugal hoxe. O libro e a lectura”, celebrado en Santiago de Compostela os días 25, 26, 27 e 28 de outubro de 2000. Organizado pola Dirección Xeral de Promoción Cultural da Xunta de Galicia.

- “La recepción, el imaginario y la realidad social en la literatura infantil y juvenil gallega”, en II Congreso Internacional da Asociación Nacional de Investigación de Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ), celebrado en Alcalá de Henares os días 29, 30 de novembro e 1 de decembro de 2001.

- “O canon literario escolar e a súa influencia na formación lectora”, en Congresso internacional “A criança, a Língua e o Texto Literário”, organizado polo Departamento de Ciências Integradas e Língua Materna. Instituto de Estudos da Criança. Universidade de Minho, Braga, Portugal. 3 e 4 de outubro 2003.

- “Novas tendencias da LIX”, en IX Encontros Luso-Galaicos do Livro Infantil e Juvenil “O álbum e a narrativa juvenil”, Biblioteca Almeida Garrett, Porto, 12-14 novembro 2003.

- “Tratamento dos conflictos bélicos na Literatura infantil e xuvenil en lingua galega”, en III Congreso Internacional da Asociación Nacional de Investigación de Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ), Vigo 3, 4 e 5 decembro 2003.

- "Literatura infantil y juvenil y canonización” en Curso de verán Literatura infantil y educación literaria, organizado pola Universidade de Castilla-La Mancha durante os días 7, 8 e 9 de xullo de 2004.

- “A memoria das guerras na literatura infantil e xuvenil en galego”, en X Encontros Luso-Galaicos do Livro Infantil e Juvenil “As guerras na literatura infanti e Juvenil: tratamento, memória e repercussão na infância, adolescencia e sociedade”, Biblioteca Almeida Garrett, Porto, 10, 11 e 12 novembro 2004.

- “A investigación na literatura infanto-xuvenil: pasado e futuro”, en Jornadas Internacionais do LIBEC 2004: “Metodologias e investigação”, Braga-Portugal, 19 novembro 2004.

- “Os premios literarios infantís e xuvenís no marco ibérico: tradición e innovación”, Comunicación encargada e presentada no II Congreso Internacional de Literatura infantil “Mitologia, tradição e innovação”, Universidad de Tras-os-Montes, 19, 20 e 21 maio 2005.

- “Jules Verne na Galiza”, en XI Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil “Clássicos: Tradição e Actualidade”, Biblioteca Almeida Garrett, Porto 16, 17 e 18 novembro 2005.

- “Apresentação da Rede Temática de Literatura Infantil e Juvenil do Marco Ibérico (LIJMI): seus objectivos e actividades”, en XI Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil “Clássicos: Tradição e Actualidade”, Biblioteca Almeida Garrett, Porto, 16, 17 e 18 novembro 2005.

- “Artextos” en los álbumes infantiles”, en II Congresso Internacional “Criança, Língua, Imaginário e Texto Literário. Centro e margens na literatura para crianças e jovens”, Instituto de Estudos da Criança (IEC)- Universidade do Minho, 8, 9 e 10 febreiro 2006.

- “Educación literaria e historias literarias”, CAL: Conferencias Alentejo Literatura, “Literatura para a infância: leituras no Sul”, Universidade de Évora, CIDEHUS, 21 e 22 de abril de 2006.

- “Los premios literarios en el ámbito ibérico: corrientes y temas” en V Seminario Internacional de “Lectura y Patrimonio”, Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de Cuenca, CEPLI, Universidad de Castilla la Mancha, 25 –27 outubro 2006.

- “Grandes autores para pequenos leitores.Produção canonizada na literatura infantil e juvenil galega”, 12º Encontros Luso-galaicos-franceses, celebrado na Biblioteca Almeida Garrett (Porto), 15,16 e 17 novembro de 2006.

- “O audiovisual infantil e xuvenil galego: descrición e avaliación”, en V congreso Internacional de Literatura Comparada e XII Congreso Internacional de la Asociación Española de Semiótica “Intermediaciones”, Facultade de Filoloxía e Tradución, Universidade de Vigo, Vigo, 5-8 novembro 2007.

- “Panorámica da literatura dramática galega”, en XIII Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro infantil e juvenil “Do livo á cena”, Biblioteca Almeida Garrett, Porto, 15, 16 e 17 novembro 2007.

- “Manuel María y la construcción de la identidad a partir de su obra infantil y juvenil”, en V Congreso ANILIJ “Identidad/es”, Universidade de León, León, 21, 22 e 23 novembro 2007.

- “Literatura y arte: la animación como estrategia de ilustración”, en V Congreso ANILIJ “Identidad/es”, Universidade de León, León, 21, 22 e 23 novembro 2007.

- “A achega decisiva de Carlos Casares á Literatura Infantil e Xuvenil”, en Simposio Internacional Carlos Casares, Universidade de Vigo-Campus de Ourense, 13, 14 e 15 decembro 2007.

- “A literatura infantil e xuvenil ao servizo da sociedade”, en 1º Congresso Internacional em Estudos da Criança “Infâncias possíveis, mundos reais”, 2, 3 e 4 Febreiro 2008.

- “A memoria histórica a través da Literatura Infantil e Xuvenil en galego”, en 14ºs Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil, 14 e 15 Novembro 2008.

- “Unha maré de poesía galega. Poesía para a infancia no século XXI: autores e tendencias”en 15ºs Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil, 13 e 14 Novembro 2009.

- “A investigación dende Galicia”, en 32º Congreso Internacional de IBBY (International Board on Books for Young People) “A forza das minorías”, 8-12 setembro 2010.

- “Sessão de abertura”, en 16º s Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil “ Para maiores de 12: Tendências da Literatura Juvenil”, 12 e 13 Novembro 2010.

- “Grupo LITER21 (GI-1819). Literatura galega. Investigacións literarias, interculturais e educativas. Facultade de Filoloxía. Departamento de Filoloxía Galega (USC)”, en I Jornadas Internacionales de crítica e investigación en LIJ (ANILIJ), 18 e 19 Novembro 2010.

- “Proyecto coordinado: A guerra civil española na narrativa infantil e xuvenil: (Subproyecto: A guerra civil española na narrativa (1975-2008)”, en I Jornadas Internacionales de crítica e investigación en LIJ (ANILIJ), 18 e 19 Novembro 2010.

- “ A representación do sistema educativo e dos mestres nunha selección de obras narrativas que tratan a Guerra civil española”, no Colóquio internacional “Literatura Infantil e Mundo Globalizado”, Braga (Instituto de Educação, Universidade do Minho), 28-29 xaneiro 2011.

- (Con Sara Reis da Silva) “A investigación en Literatura Infantil e Xuvenil: Galicia-Portugal”, nos 16os Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil “O álbum na literatura para a infância”, Escola Superior de Educação, Porto, 2-3 decembro 2011.

- “Literatura Infanto-Xuvenil, hábito lector e educación literaria. Un achegamento á Literatura Xuvenil galega”, no I Congresso Internacional do Grupo de Pesquisa “Leitura e Literatura na Escola”: Juventude e Letramento Literário, promovido pelo Grupo de Pesquisa “Leitura e Literatura na Escola”, da Facultade de Ciências e Letras de Assis (UNESP-Assis), Brasil, 19-21 setembro 2011.

- (Con Isabel Mociño González) “Los abuelos de Chema Heras”, nas II Jornadas Internacionales de Crítica e Investigación en Literatura Infantil y Juvenil “La familia en la Literatura Infantil y Juvenil”, organizadas polas asociacións ANILIJ e ELOS, e celebradas na Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo, Vigo, 10-11 maio 2012.

- Relatorio sobre a Literatura Xuvenil no ámbito galego, no Seminario/Workshop Internacional “A Literatura Xuvenil e os premios literarios a debate”, organizado polo grupo de investigación LITER21(GI-1819), a Rede Temática de investigación “As Literaturas Infantís e Xuvenís no Marco Ibérico e Iberoamericano” (LIXMI) e o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, celebrado no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Santiago de Compostela, 5-6 setembro 2012.

- Relatorio “A educação literária e a literatura infantil e juvenil”, nos 18os Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil “Literatura para a Infância e a Juventude e Educação Literária”, organizados por LITER21 (USC), a Rede Temática de investigación “As Literaturas Infantís e Xuvenís no Marco Ibérico e Iberoamericano” (LIXMI), a Asociación Galego-Portuguesa de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil ELOS (secção de ANILIJ), a revista Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude e o Institut Français du Portugal, celebrados na Escola Superior de Educação, Porto, 6-7 decembro 2012.

- “Aniversário do Prémio Merlín. Encontro com escritores galegos premiados: Fina Casalderrey, Antonio García Teijeiro, Marcos Calveiro e Ramón Caride”, nos 18os Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil “Literatura para a Infância e a Juventude e Educação Literária”, organizados por organizados por LITER21 (USC), a Rede Temática de investigación “As Literaturas Infantís e Xuvenís no Marco Ibérico e Iberoamericano” (LIXMI), a Asociación Galego-Portuguesa de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil ELOS (secção de ANILIJ), a revista Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude e o Institut Français du Portugal, celebrados na Escola Superior de Educação, Porto, 6-7 decembro 2012.

- Relatorio sobre Literatura Xuvenil no ámbito galego, no Seminario/ Workshop Internacional “Inmigración/Emigración e Identidad en la Literatura Infantil y Juvenil. Siglo XXI”, convocado polo grupo de investigación LITER21(GI-1819), l Rede Temática de investigación “As Literaturas Infantís e Xuvenís no Marco Ibérico e Iberoamericano” (LIXMI) e o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, celebrado no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Santiago de Compostela, 7-8 xullo 2013.

- “Apresentação das monografías La Guerra civil española en la narrativa infantil y juvenil (1936-2008) e Premios literarios e de ilustración na LIX”, nos 19os Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil “Formar leitores. Os livros imprescindíbeis”, organizados por LITER21 (USC), a Rede Temática de investigación “As Literaturas Infantís e Xuvenís no Marco Ibérico e Iberoamericano” (LIXMI), a Asociación Galego-Portuguesa de Investigación en Literatura Infantil e Juvenil ELOS (secção de ANILIJ), ELOS-GALICIA. Asociación de Investigación en Literatura Infantil e Xuvenil, e a revista Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude, celebrados na Escola Superior de Educação -Instituto Politécnico, Porto (Portugal), 28-29 novembro 2013.

- “Autores galegos imprescindíveis da editora Kalandraka: Chema Heras, Olalla González e Marc Taeger”, nos 19os Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil “Formar leitores. Os livros imprescindíbeis”, organizados por LITER21 (USC), a Rede Temática de investigación “As Literaturas Infantís e Xuvenís no Marco Ibérico e Iberoamericano” (LIXMI), a Asociación Galego-Portuguesa de Investigación en Literatura Infantil e Juvenil ELOS (secção de ANILIJ), ELOS-GALICIA. Asociación de Investigación en Literatura Infantil e Xuvenil, e a revista Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude, celebrados na Escola Superior de Educação-Instituto Politécnico, Porto (Portugal), 28-29 novembro 2013.

- Relatorio sobre Obras inolvidables e Visións do feminino na Literatura Infantil e Xuvenil galega, no Seminario/ Workshop Internacional “Obras inolvidables na Literatura Infantil e Xuvenil. Visións do feminino”, convocado polo Instituto de Ciencias da Educación (ICE) da Universidade de Santiago de Compostela, o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (CRPIH), que acolle o proxecto “Investigación en Literatura Infantil e Xuvenil”, no que se inclúen os traballos da Rede temática de investigación “Las Literaturas Infantiles y Juveniles en el Marco Ibérico e Iberoamericano” (LIJMI), e o grupo de investigación LITER21 (GI-1839) da Universidade de Santiago de Compostela, celebrado no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Santiago de Compostela, 30 xuño-1 xullo 2014.

- (Con Eulalia Agrelo Costas, Berta Dávila Fernández, Carmen Ferreira Boo e Marta Neira Rodríguez), “La poesía en diferentes espacios formativos: una propuesta de animación lectora”, 10º Encontro Nacional (8º Internacional) de Investigação em Leitura, Literatura Infantil e Ilustração, celebrado na Universidade do Minho (Braga), 4-5 xullo 2014.

- “Encontro cos escritores Alfredo Gómez Cerdá e Antonio García Teijeiro”, no XI Curso de Formación “Movementos migratorios na Literatura Infantil e Xuvenil. Visións do feminino”, convocado polo Instituto de Ciencias da Educación (ICE) da Universidade de Santiago de Compostela, o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria) e pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG), celebrado no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades e na Biblioteca Novacaixagalicia, Santiago de Compostela, 1-4 xullo 2014.

- (Con Karina de Oliveira e Manuel Bragado) “Presentación do libro Inmigración/Emigración na Literatura Infantil e Xuvenil”, no XI Curso de Formación “Movementos migratorios na Literatura Infantil e Xuvenil. Visións do feminino”, convocado polo Instituto de Ciencias da Educación (ICE) da Universidade de Santiago de Compostela, o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria) e pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG), celebrado no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades e na Biblioteca Novacaixagalicia, Santiago de Compostela, 1-4 xullo 2014.

- "Presentación virtual de la Red temática de investigación LIJMI" na primeira reunión de traballo da Red Internacional de Investigación Universitaria en Literatura Infantil y Juvenil, RIIU-LIJ, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, 6 novembro 2014.

- “Investigación e prática educativa a través de monografías: Formación Lectora. Obras Imprescindíbeis e De la Literatura Infantil a la Promoción de la Lectura”, nos 20os Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil, Porto, 12-13 decembro 2014.

- “Presentación da obra O Principio, de Paula Carballeira”, nos 20os Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil, Porto, 12-13 decembro 2014.

- “A educação literária e o ensino de literatura: a guerra como tema na literatura infantil e juvenil”, Conferência de Abertura do IV SINALEL - Simpósio Internacional de Letras e Linguística, da Regional Catalão da Universidade Federal de Goiás (Brasil), centrado na temática "Linguagem, Literatura e Ensino: desafios e possibilidades" e que se celebrará nesa Regional Catalão do 25 ao 28 de agosto de 2015.


arriba