Docencia

POSTOS E ACTIVIDADE DOCENTE

1967-1974: Profesora de apoio no Colexio Junior's (docencia a tempo parcial de todas as materias curriculares de EXB).

01-10-1973 até o 30-09-1974: Profesora interina na Escola Universitaria de EXB de Santiago (docencia en réxime de dedicación NORMAL de Lengua y Literatura Españolas, horario 10 horas semanais).

01-10-1974 até o 31-12-1978: Profesora adxunta interina na Escola Uni­versitaria de EXB de Lugo (docencia en réxime de dedicación EXCLUSIVA de Lengua y Literatura Españolas, horario 18 horas semanais).

01-01-1979 até o 30-09-1979: Agregada interina na Escola Universitaria de EXB de Lugo (docencia en réxime de dedicación EXCLUSIVA de Literatura y su Didáctica, horario 18 horas semanais).

01-10-1979 até o 30-09-1983: Profesora titular contratada na Escola Universitaria de EXB de VIGO (docencia en réxime de dedicación EXCLUSIVA de Lengua y Literatura españolas e Lingua e Literatura galegas, horario 21 horas semanais).

01-10-1983 até o 01-01-1984: Profesora agregada interina no CEI da Coruña (docencia en réxime de dedicación EXCLUSIVA de Lingua e Literatura galegas para o alumnado de BUP, COU e Formación Profesional, horario 21 horas semanais).

16-12-1983 até o 10-07-1986: Profesora titular interina na Escola Universitaria de EXB de Ourense (docencia en réxime de dedicación EXCLUSIVA de Lingua e Literatura galegas, horario 12 horas semanais).

08-07-1986 até o  23-06-1996: Profesora titular numeraria na Escola Universitaria de EXB de Santiago de Compostela (docencia en réxime de dedicación EXCLUSIVA de Lingua e Literatura galegas, horario 12 horas semanais).

1992-1996: Profesora de Literatura galega na Facultade de Xornalismo de Santiago de Compostela con dedicación parcial (4 horas semanais no segundo cuadrimestre), compartida con 7 horas semanais no primeiro cuadrimestre e 9 horas semanais no segundo cuadrimestre na Facultade de Ciencias da Educación.

24-06-1996 á actualidade: Catedrática de Escola Universitaria (docencia en réxime de dedicación EXCLUSIVA de Lingua e Literatura galegas, horario 12 horas semanais) na Facultade de Ciencias da Educación. Dende o ano 2007, por equivalencia, Titular de Universidade, mesma dedicación.

06-06-1998 até 17-06-2002, Vicerreitora de Estudantes da Universidade de Santiago de Compostela, conservando a docencia de Lingua e Literatura galegas (4,5 crétidos durante un cuadrimestre), e o curso de terceiro ciclo que a seguir se especifica.

Curso 1997-1998: Profesora de "Literatura infantil" (3 créditos) nos programas de Terceiro Ciclo de Filoloxía Galega e Teoría da Literatura e Literatura Comparada.

Cursos dende 1998 até 2009: Profesora de  "Literatura infantil e xuvenil: Aplicacións comparadas no marco ibérico", no programa de Teoría da Literatura e Literatura Comparada, con recoñecemento ministerial de Calidade.

Curso 2008-2009 áté a actualidade: Profesora de “Introdución á Literatura Infantil e Xuvenil Europea: Teoría e Práctica” (1 crédito ECTS) no Programa Oficial Interuniversitario en Teoría da Literatura e Literatura Comparada (P5041V01)- Crossway in European Humanities. Erasmus Mundus Masters.

Curso 2009-2010 até a actualidade: Profesora de “Edición de la Literatura gráfica y Literatura Infantil y Juvenil/Edición da Literatura gráfica e Literatura Infantil e Xuvenil (2 créditos ECTS) no Máster de Edición Interuniversitario (cod. 5052107).

Curso 2009-2010 até a actualidade: Profesora de “A lingua e a Literatura como saberes educativos” (1 crédito ECTS) no Máster en profesorado (especialidade Lingua e Literatura).

Dende o ano 2004: Profesora e directora do Curso de Formación Continua e Perfeccionamento “As literaturas infantís e xuvenís ibéricas. A súa influencia na formación lectora”. Todos os anos cun tema específico (“Cinema e Literatura”, 2004, presencial do 20 ao 30 de setembro). Dende a segunda edición ata o ano 2012 realizouse de forma virtual no mes de xullo e de forma presencial na segunda semana de setembro: “Revisitar os clásicos”, 2005: presencial 5-8 ; “Multiculturalismo e identidades permeábeis”, 2006: presencial 4-7; “Teatro infantil: Texto e representación”, 2007: presencial 10-13; “A Guerra Civil Española na narrativa infantil e xuvenil”, 2008: presencial, 8-11; “A poesía infantil e xuvenil. Século XXI”, 2009: presencial 7-10; “Reescrituras do conto popular: Século XXI”, 2010: presencial 6-8; “O álbum infantil”, 2011: presencial 5-8; “Narrativas xuvenís no século XXI (2000-2010). Tendencias e correntes”, presencial 4-7. No ano 2013 realizouse de forma virtual no mes de xuño e de forma presencial na primeira semana de xullo: “Premios literarios e de ilustración”, 2013: presencial 9-12. Desde 2014 realízase só de forma presencial: "Movementos migratorios na Literatura Infantil e Xuvenil. Visións do feminino", 1-4 xullo; 2015: "Obras imprescindibles para o ensino primario e secundario sobre conflitos bélicos", 13,14, 20 e 21 de novembro.

Dende o curso 2008-2009 ao curso 2009-2010: Profesora de “Literatura infantil e xuvenil na construción da identidade: aplicacións comparadas” no programa de doutoramento interuniversitario “Literatura e construción da identidade na Galiza”.

Dende o curso 2008-2009 ao curso 2012-2013: Profesora de “Introdución á Literatura Infantil e Xuvenil Europea: Teoría e Práctica” (1 crédito ECTS) no Programa Oficial Interuniversitario en Teoría da Literatura e Literatura Comparada (P5041V01)- Crossway in European Humanities. Erasmus Mundus Masters.

No curso 2009-2019: Directora do Curso de Formación Continua Básico “Iniciación á creación literaria”. Departamento de Filoloxía Galega e Asociación de Antiguos Alumnos e Amigos da USC (3 horas de tareas de dirección)

Dende o curso 2009-2010 ao 2010-2011: Profesora de “Edición de la Literatura gráfica y Literatura Infantil y Juvenil / Edición da Literatura gráfica e Literatura Infantil e Xuvenil" (2 créditos ECTS) no Máster de Edición Interuniversitario (cod. 5052107).

Dende o curso 2009-2010 ao 2013-2014: Profesora de “A lingua e a Literatura como saberes educativos” (1 crédito ECTS) no Máster en profesorado (especialidade Lingua e Literatura).

Dende o curso 2011-2012 á actualidade: Profesora de “A Literatura Infantil e Xuvenil” no Maior Plus do Grao de Lingua e Literatura galegas. Facultade de Filoloxía Galega. 6 créditos.

No curso 2012-2013: Profesora de “Transferencias literarias e culturais. Imagoloxía e Tradución” (1 crédito y medio ECTS) no Programa Oficial Interuniversitario en Teoría da Literatura e Literatura Comparada (P5041V01)- Crossway in European Humanities. Erasmus Mundus Masters.

Dende o curso 2012-2013 á actualidade: Profesora de "Literatura galega contemporánea: narrativa" (G5051423) (6 créditos ECTS) no Maior Plus en Lingua e Literatura galegas.

Dende o curso 2013-2014 á actualidade: Profesora de “Estudos literarios comparados” (6 créditos ECTS) no Programa Oficial Interuniversitario en Teoría da Literatura e Literatura Comparada (P5041V01)- Crossway in European Humanities. Erasmus Mundus Masters.

No curso 2014-2015: Directora e Profesora do “Máster en Literatura Infantil e Xuvenil como aporte a la Formación y Desarrollo de Hábitos Lectores”, máster propio da Universidade de Santiago de Compostela, USC/ ICE/ Familias Mundi, 12 enero-27 noviembre 2015, 700 horas.

No curso 2014-2015: Profesora da materia "Lectura, educación literaria y formación lectora" (1 crédito, 10 horas), no “Máster en Literatura Infantil e Xuvenil como aporte a la Formación y Desarrollo de Hábitos Lectores”, USC/ ICE/ Familias Mundi, 12 enero-27 noviembre 2015, 700 horas.

No curso 2015-2016: Directora e Profesora do “Máster en Literatura Infantil e Xuvenil como aporte a la Formación y Desarrollo de Hábitos Lectores”, máster propio da Universidade de Santiago de Compostela, USC/ ICE/ Familias Mundi, 11 enero-28 noviembre 2016, 60 créditos.

No curso 2015-2016: Profesora da materia "Lectura, educación literaria, formación lectora y Literatura Infantil y Juvenil" (1 crédito, 10 horas), no “Máster en Literatura Infantil e Xuvenil como aporte a la Formación y Desarrollo de Hábitos Lectores”, USC/ ICE/ Familias Mundi, 11 enero-28 noviembre 2016, 60 créditos.

 

 

CURSOS E SEMINARIOS IMPARTIDOS

- "Literatura infantil", cursiño de especialización para mestres acollidos ao  Plan 1967 impartido no curso 1973-74 na Escola universitaria de formación do profesorado do EXB de Santiago de Compostela.

- Curso de programación de Lingua e Literatura españolas para a 2ª etapa do EXB, realizado no Colexio Montecastelo de Vigo do 17 de novembro ao  21 de decembro do 1979. Nomeada polo ICE da Universidade de Santiago de Compostela.

- Cursos de Perfeccionamento da Lingua Galega, celebrados en Vigo (Colexio Montecastelo) durante os meses de xuño a xullo de 1980. Nomeada pola Consellería de Educación e o Instituto da Lingua Galega en colaboración, en moitos deles, coa Inspección de Ensino Básico.

- Cursos de Perfeccionamento da Lingua Galega, celebrados en Vigo (Colexio Mariano) durante os meses de xuño e xullo do 1981. Nomeada pola Consellería de Educación e o Instituto da Lingua Galega en colaboración, en moitos deles, coa Inspección de Ensino Básico.

- Cursos de Perfeccionamento da Lingua Galega, celebrados en Santiago de Compostela (Colexio Nacional "Vite") durante os meses novembro do 1983 a febreiro do 1984. Nomeada pola Consellería de Educación e o Instituto da Lingua Galega en colaboración, en moitos deles, coa Inspección de Ensino Básico.

- Cursos de Perfeccionamento da Lingua Galega, celebrados en Ourense (Escola Universitaria do EXB) durante os meses de abril a xuño do 1985. Nomeada pola Consellería de Educación e o Instituto da Lingua Galega en colaboración, en moitos deles, coa Inspección de Ensino Básico.

- Cursos de Perfeccionamento da Lingua Galega, celebrados en Ourense (Escola Universitaria do EXB) durante os meses de abril a xuño do 1986). Nomeada pola Consellería de Educación e o Instituto da Lingua Galega en colaboración, en moitos deles, coa Inspección de Ensino Básico.

- Curso de Didáctica da Lingua Galega, celebrados na Estrada (Centro de Formación Profesional) durante os meses de maio a xuño do 1983. Nomeada pola Consellería de Educación e o Instituto da Lingua Galega en colaboración, en moitos deles, coa Inspección de Ensino Básico.

- Curso de Didáctica da Lingua Galega, celebrados en Santiago de Compostela (Colexio Nacional "Vite") durante os meses de novembro a febreiro do 1984. Nomeada pola Consellería de Educación e o Instituto da Lingua Galega en colaboración, en moitos deles, coa Inspección de Ensino Básico.

- Curso de Iniciación á Lingua Galega, celebrados en Ourense (Colexio Público "Curros Enríquez") durante os meses de outubro a decembro do 1984. Nomeada pola Consellería de Educación e o Instituto da Lingua Galega en colaboración, en moitos deles, coa Inspección de Ensino Básico.

- Curso de Iniciación á Lingua Galega, celebrados en Ourense (Escola Universitaria de EXB) durante os meses de outubro a xaneiro do 1985. Nomeada pola Consellería de Educación e o Instituto da Lingua Galega en colaboración, en moitos deles, coa Inspección de Ensino Básico.

- Curso de Iniciación á Lingua Galega, celebrados en Ourense (Escola Universitaria do EXB) durante os meses de abril a xuño do 1985. Nomeada pola Consellería de Educación e o Instituto da Lingua Galega en colaboración, en moitos deles, coa Inspección de Ensino Básico.

-Curso de Coordinadores docentes galegos, celebrado en Santiago de Compostela, convocado pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, nos meses de novembro e decembro do 1991.

- "A literatura infantil e xuvenil galega. O estado da Cuestión", organizado polo Centro de Recursos de Santiago de Compostela. Xunta de Galicia, meses de xaneiro e febreiro 2004.

-"Literatura infantil y educación literaria", Curso de verán, organizado pola Universidade de Castilla-La Mancha durante os días 7, 8 e 9 de xullo de 2004.

-"Literatura Infantil ante el nuevo Milenio", Curso de verán na Universidad del País Vasco-San Sebastián, setembro 2004.

- "Literatura infantil e xuvenil galega en Galicia", en Curso de Formación Continua e I Curso de Perfeccionamento. "As literaturas infantís e xuvenís ibéricas. A súa influencia na formación lectora. Cinema e Literatura", celebrado en Santiago de Compostela os días 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 e 30 de setembro de 2004.

- “Actualizacións de Docencia, Investigación e Crítica”, en Curso de Formación Continua e II Curso de Perfeccionamento “As literaturas infantís e xuvenís ibéricas. A súa influencia na formación lectora. Revisitar os clásicos”, celebrado en Santiago de Compostela na modalidade virtual durante o mes de xullo de 2005 e na modalidade presencial do 5 ao 8 de setembro de 2005.

- “Percorrido diacrónico pola poesía en galego”, en Curso “O gusto pola poesía en Infantil e Primaria”, Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria. Centro de Recursos de Santiago de Compostela, celebrado en Santiago de Compostela do 1 ao 22 de febreiro de 2006.

- Curso de Formación Continua e III Curso de Perfeccionamento. “As literaturas infantís e xuvenís ibéricas. A súa influencia na formación lectora. Multiculturalismo e identidades permeábeis”, celebrado en Santiago de Compostela na modalidade virtual durante o mes de xullo de 2006 e na modalidade presencial do 4 ao 7 de setembro de 2006.

- “Corrientes y temas de la LIJ actual”, en V Seminario Internacional de “Lectura y patrimonio. Literatura infantil: Nuevas lecturas y nuevos lectores”, 25 a 27 de outubro de 2006.

- Curso de Formación Continua e IV Curso de Perfeccionamento. “As literaturas infantís e xuvenís ibéricas. A súa influencia na formación lectora.Teatro infantil: Texto e representación”, celebrado en Santiago de Compostela na modalidade virtual durante o mes de xullo de 2007 e na modalidade presencial do 10 ao 13 de setembro de 2007.

- Curso de Formación Continua e V Curso de Perfeccionamento. “As literaturas infantís e xuvenís ibéricas. A súa influencia na formación lectora.A Guerra Civil Española na narrativa infantil e xuvenil”, celebrado en Santiago de Compostela na modalidade virtual durante o mes de xullo de 2008 e na modalidade presencial do 8 ao 11 de setembro de 2008.

- Curso de Formación Continua e VI Curso de Perfeccionamento. “As literaturas infantís e xuvenís ibéricas. A súa influencia na formación lectora. A Poesía Infantil e Xuvenil. Século XXI”, que se celebrou en Santiago de Compostela na modalidade virtual durante o mes de xullo de 2009 e na modalidade presencial do 7 ao 10 de setembro de 2009.

- Curso de Formación Continua e VII Curso de Perfeccionamento. “As literaturas infantís e xuvenís ibéricas. A súa influencia na formación lectora. Reescrituras do conto popular. Século XXI”, que se celebrou en Santiago de Compostela na modalidade virtual durante o mes de xullo de 2010 e na modalidade presencial do 6 ao 8 de setembro de 2010.

- Curso de Formación Continua e VIII Curso de Perfeccionamento. “As literaturas infantís e xuvenís ibéricas. A súa influencia na formación lectora. O álbum infantil”, que se celebrou en Santiago de Compostela na modalidade virtual durante o mes de xullo de 2011 e na modalidade presencial do 5 ao 8 de setembro de 2011.

- IX Curso de Formación Continua e Perfeccionamento. “As literaturas infantís e xuvenís ibéricas. A súa influencia na formación lectora. Narrativas xuvenís no Século XXI (2000-2010). Tendencias e correntes”, que se celebrou en Santiago de Compostela na modalidade virtual durante o mes de xullo de 2012 e na modalidade presencial do 4 ao 7 de setembro de 2012.

- X Curso de Formación Contínua “As literaturas Infantís e Xuvenís Ibéricas e Iberoamericanas. A súa influencia na formación lectora. Premios literarios e de ilustración”, que se celebrou en Santiago de Compostela na modalidade virtual durante o mes de xullo de 2013 e na modalidade presencial do 9 ao 12 de xullo de 2013.

- XI Curso de Formación “Movementos migratorios na Literatura Infantil e Xuvenil. Visións do feminino”, Santiago de Compostela, 1-4 xullo de 2014.

- XII Curso de Formación "Obras imprescindibles para o ensino primario e secundario sobre conflitos bélicos", 13,14, 20 e 21 de novembro de 2015.