Datos persoais

APELIDOS E NOME: ROIG RECHOU, Blanca-Ana

Enderezo: Facultade de Ciencias da Educación. Campus Norte. Avd. Xoán XXIII s/n. 15704 Santiago de Compostela.

Facultade de Filoloxía. Campus Norte. Avda de Castelano s/n. 15782 Santiago de Compostela.

Teléfonos: 981563100 (Ext. 12002, 11821) Fax 981572681

E-mail: blanca.roig@usc.es

Departamento ou unidade docente actual: Filoloxía Galega.

Categoría profesional actual: Titular de Universidade.

Área de coñecemento: Filoloxías Galega e Portuguesa.