Asistencia a congresos, encontros, xornadas, cursos...

1. Nacionais

- Actividades e prácticas correspondentes ao  primeiro e segundo Ciclos de Aptitude Pedagóxica para o bacharelato. Realizados en Santiago de Compostela e Lugo nos anos 1973 e 1978, respectivamente. Organizados polo ICE da Universidade de Santiago de Compostela.

- Cursos Monográficos de doutoramento realizados na Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago de Compostela. Curso 1983-1984.

- Primeiras Xornadas da Lingua Galega no ensino, celebradas en Santiago de Compostela os días 5, 6 e 7 de marzo do 1984, organizadas pola Dirección Xeral de Política Lingüística. Consellería de Educación e Cultura.

- Segundas Xornadas da lingua Galega no Ensino, celebradas en Santiago de Compostela os días 18, 19 e 20 de febreiro do 1985. Organizadas pola Dirección Xeral de Política Lingüística. Consellería de Educación e Cultura da Xunta de Galicia.

- Primeiras Xornadas de "Análise de textos Galegos" celebradas do día 25 ao 28 de marzo do 1985 no Instituto de Estudos Galegos "Padre Sarmiento" e convocadas polo mesmo Instituto.

- Primeiro Congreso da asociación Hispánica de literatura Medieval, celebrado en Santiago de Compostela entre os días 2 e 6 de decembro do 1985, organizado pola Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Universidade de Santiago de Compostela e Xunta de Galicia.

- A Formación do profesorado: marco institucional e curriculum, Seminario celebrado en Santiago de Compostela do 6 ao  8 de febreiro do 1986. Organizado polo ICE e o Rectorado da Universidade de Santiago de Compostela.

- Terceiras xornadas da Lingua Galega no ensino, celebradas en Santiago de Compostela os días 6 e 7 de xuño do 1986. Organizadas pola Dirección Xeral de Política Lingüística.

- Congreso Castelao, que se celebrou en Santiago de Compostela do 24 ao 29 de novembro do 1986. Convocado pola Consellería de Cultura/Fundación Castelao e Universidade de Santiago de Compostela.

- Primeiro encontro de Literatura Infantil, organizado pola Dirección Xeral de Cultura da Consellería de Cultura e Xuventude da Xunta de Galicia, celebrado en Santiago de Compostela os días 20, 21 e 22 de xuño do 1990, cunha duración de 15 horas.

- II Encontros de Literatura Infantil, organizados pola Dirección Xeral de Cultura da Consellería de Cultura e Xuventude da Xunta de Galicia, celebrados en Santiago de Compostela os días 20, 21 e 22 de xuño do 1991, cunha duración de 15 horas.

- Alvaro Cunqueiro, organizado pola Dirección Xeral de Cultura da Consellería de Cultura e Xuventude da Xunta de Galicia e a Asociación de "Amigos da cidade de Mondoñedo", cunha duración de 32 horas.

- Xornadas sobre Fermín Bouza Brey, celebradas en Vilagarcía, Ponteareas e Cortegada o 24, 25 e 26 de xuño do 1992. Organizado pola Consellería de Cultura e Xuventude. Dirección Xeral de Cultura.

- Congreso "Luís Seoane", organizado por la Dirección Xeral de Política Lingüística, Xunta de Galicia, do 28 ao 1 de outubro de 1994.

- Congreso "Eduardo Blanco-Amor", celebrado en Ourense (Aula de Cultura de Caixa Ourense) do 2 ao  5 de xuño do 1995. Convocado e organizado pola Consellería de Educación e Organización Universitaria. Consellería de Cultura e Xuventude.

- Congreso "Rafael Dieste", organizado pola Dirección Xeral de Cultura da Xunta de Galicia, celebrado na Coruña os días 25, 26 e 27 de maio de 1995.

- IX Xornadas do Seminario de Literatura Infantil e Xuvenil da Biblioteca Nova 33, tituladas "Panorámicas da literatura infantil e xuvenil", Santiago 24 ,25, 31 de marzo e 1 de abril de 2000.

- Congreso Avilés de Taramancos, Noia 3, 4, 5 abril 2003, organizado pola Consellería de Cultura. Xunta de Galicia.

- I Simposio “O libro e a lectura”, Santiago de Compostela, 2 e 3 de decembro 2004.

- I Encontro de creadores do Barbanza, Concello de Porto do Son, 29 e 30 de abril 2005.

- Encontro “Ramón Piñeiro”, Santiago de Compostela, 19 outubro 2005.

- II Congreso de Literatura Infantil y Juvenil, organizado por el Grupo Editorial Luis Vives, “Leer/Placer”, Baeza (Jaén). Escuela Universitaria “Cardenal Cisneros”, Alcalá de Henares, Madrid, 26 e 27 outubro 2007.

- V Congreso Ibérico da OEPLI “Leo diferente: el libro infantil y juvenil desde la diversidad cultural.”, San Sebastián, os días 3, 4 e 5 de xullo de 2008.

- Jornadas de Literatura e educación encontro na diferencia, curso incluído no Plan de Formación Permanente do profesorado para o ano 2011 de FETE-UGT e certificado polo Ministerio de Educación, 30 xuño, 1 e 2 xullo 2011.

- Primeiro Seminario “Cómo realizar un corpus narrativo sobre la Guerra Civil española en España y Europa; fuentes”, coorganizado por Veljka Ruzicka Kenfel, IP do subproxecto de investigación “A Guerra Civil española na narrativa infantil e xuvenil (1975-2008): Análise das obras traducidas e proposta de traducións”, celebrado na Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo, Vigo, 6 abril 2011.

- Segundo Seminario “La Guerra Civil española en la LIJ de España y Europa: estado de la cuestión”, coorganizado por Veljka Ruzicka Kenfel, IP do subproxecto de investigación “A Guerra Civil española na narrativa infantil e xuvenil (1975-2008): Análise das obras traducidas e proposta de traducións”, celebrado na Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo, Vigo, 11 outubro 2011.

- XIII Xornadas de Cultura Galega, organizadas polo Centro de Estudios Gallegos. Departamento de Filologías: Románicas, Italiana, Galego-Portuguesa e Catalana, Universidad de Granada, 3 novembro 2011.
 

2. Internacionais

- Congreso internacional de Estudios sobre "Rosalía de Castro e o seu tempo", celebrado en Santiago de Compostela entre os días 15 e 20 de xullo do 1985. Organizado polo Consello da Cultura Galega e a Universidade de Santiago.

- Congreso internacional da Cultura Galega, organizado pola Dirección Xeral da Consellería de Cultura e Xuventude da Xunta de Galicia, celebrado en Santiago de Compostela do 22 ao  27 de outubro do 1990, coa participación nas áreas de Lingua e Literatura galegas.

- Os encontros entre dous mundos, celebrados na Universidade de Belgrano, Buenos Aires, setembro 1992, organizado pola Dirección Xeral de Cultura da Xunta de Galicia.

- Xornadas da cultura de Galicia, organizadas pola Universidade de San Petersburgo e a Xunta de Galicia, San Petersburgo 26-27 de maio 1997.

- I Congreso Internacional da Asociación Nacional de Investigación de Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ). "Tendencias actuales", celebrado en Vigo os días 1, 2 e 3 de decembro de 1999.

- Congreso Literatura galega e do norte de Portugal. O libro e a lectura, organizado pola Consellería de Cultura. Comunicación Social e Turismo e o Ministério da Cultura. Delegação Regional da Cultura do norte, celebrado en Santiago do 25 ao 28 de outubro de 2000.

- II Congreso Internacional da Asociación Nacional de Investigación de Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ), celebrado na Universidade de Alcalá os días 29, 30 de novembro e 1 de decembro de 2001.

- Congreso Internacional "El inicio de la lectoescritura en Educación Infantil", celebrado en El Escorial os días 24, 25 e 26 de maio de 2002 e organizado polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte (Secretaría general de educación y formación profesional e o Instituto superior de formación del profesorado).

- Congreso internacional sobre A Literatura infantil e xuvenil e a promoción da lectura no mundo das novas tecnoloxías, organizado polas seccións do IBBY dos ámbitos de España e Portugal (APLLIJ e OEPLI), celebrado en Santiago de Compostela, 16, 17, 18 e 19 de setembro de 2002.

- A criança, a Língua e o Texto Literário. Organizado polo Departamento de Ciências Integradas e Lingua Materna. Instituto de Estudos da Criança. Universidade do Minho, Braga, Portugal. 3 e 4 de outubro 2003.

- III Congreso Internacional da Asociación Nacional de Investigación de Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ), Vigo 3,4 e 5 de decembro de 2003.

- "Jornadas internacionais do LIBEC 2004: Metodologias e investigação" (Instituto de Estudos da Criança-IEC), Universidade do Minho, Braga 2005

- II Congreso Internacional de Literatura infantil “Mitologia, tradição e innovação”, celebrado na Universidad de Tras-os-Montes o 19, 20 e 21 de maio de 2005.

- XI Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil, celebrados no Porto o 16, 17 e 18 novembro 2005.

- Congresso Internacional “Criança, Língua, Imaginário e Texto Literário. Centro e margens na literatura para crianças e jovens”, celebrado no Instituto de Estudos da Criança (IEC)- Universidade do Minho os días 8, 9 e 10 febreiro 2006.

- CAL: Conferencias Alentejo Literatura, “Literatura para a infância: leituras no Sul”, celebradas na Universidade de Évora, CIDEHUS, o 21 e 22 de abril de 2006.

- XII Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil, celebrados no Porto o 15, 16 e 17 novembro 2006.

- V Seminario Internacional de “Lectura y Patrimonio”, celebrado na Facultade de CC. da Educación e Humanidades de Cuenca os días 25, 26 e 27 de 2006.

- V Congreso Internacional de Literatura Comparada e XII Congreso Internacional de la Asociación de Semiótica “Intermediaciones”, celebrados na Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo, Vigo, 5-8 novembro 2007.

- XIII Encontros Luso-Galaico-franceses do livro Infantil e Juvenil, celebrados en Porto, Biblioteca Almeida Garrett, 15, 16 e 17 novembro 2007.

- V Congreso ANILIJ “Identidad/es”, celebrado na Universidad de León, León 21, 22 e 23 novembro 2007.

- Simposio Internacional Carlos Casares, celebrado en Ourense, 13, 14 e 15 decembro 2007.

- 1º Congresso Internacional em Estudos da Criança “Infâncias possíveis, mundos reais”, celebrado en Braga, 2, 3 e 4 febreiro 2008.

- Encontro sobre literatura e ilustração para a infância, celebrado o día 31 de maio de 2008 no Espaço do Professor de Porto.

- “Leo diferente: el libro infantil y juvenil desde la diversidad cultural”, celebrado en San Sebastián os días 3, 4 e 5 de xullo de 2008.

- 14os Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil, celebrados en Porto os días 14 e 15 Novembro 2008.

- 15os Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil, celebrados en Porto, os días 13 e 14 Novembro 2009.

- 32º Congreso Internacional do IBBY “A forza das minorías”, celebrado en Santiago de Compostela os días 8,9,10,11,12 de setembro de 2010.

- 16os Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil “Para maiores de 12: Tendências da Literatura Juvenil”, celebrados en Porto os días 12 e 13 Novembro 2010.

- I Jornadas Internacionales de crítica e investigación en LIJ (ANILIJ), celebradas en Vigo os días 18 e 19 Novembro 2010.

- Colóquio internacional “Literatura Infantil e Mundo Globalizado”, celebradas en Braga (Instituto de Educação, Universidade do Minho) o 29 de xaneiro de 2011.

- I Jornadas Internacionales “Investigar en Literatura Infantil y Juvenil Cuenca”, celebradas en Cuenca os días 10 e 11 de marzo de 2011.

- I Congresso Internacional do Grupo de Pesquisa “Leitura e Literatura na Escola”: Juventude e Letramento Literário, promovido polo Grupo de Pesquisa “Leitura e Literatura na Escola”, da Facultade de Ciências e Letras de Assis (UNESP-Assis), Brasil, 19-21 setembro 2011.

- 17º Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil "O álbum na Literatura para a Infância”, celebrados en Porto os días 2 e 3 de novembro de 2011.

- II Jornadas Internacionales de Crítica e Investigación en Literatura Infantil y Juvenil “La familia en la Literatura Infantil y Juvenil”, organizadas polas asociacións ANILIJ e ELOS, celebradas na Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo, 10-11 maio 2012.

- Seminario/Workshop Internacional “A Literatura Xuvenil e os premios literarios a debate”, convocado polo grupo de investigación LITER21(GI-1819), a Rede Temática de investigación “As Literaturas Infantís e Xuvenís no Marco Ibérico e Iberoamericano” (LIXMI) e o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, celebrado no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Santiago de Compostela, 5-7 setembro 2012.

- I Jornadas Internacionales de Literatura Infantil y Juvenil, Promoción de la Lectura y Prácticas Educativas, convocadas pola Escola Universitaria CEU de Maxisterio de Vigo e a Rede Temática de investigación “As Literaturas Infantís e Xuvenís no Marco Ibérico e Iberoamericano” (LIXMI), celebradas na propia Escola, Vigo, 15-17 novembro 2012.

- 18os Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil “Literatura para a Infância e a Juventude e Educação Literária”, celebrados en la Escola Superior de Educação, Porto, 6-7 decembro 2012.

- Seminario/ Workshop Internacional “Inmigración/Emigración e Identidad en la Literatura Infantil y Juvenil. Siglo XXI”, convocado polo grupo de investigación LITER21(GI-1819), a Rede Temática de investigación “As Literaturas Infantís e Xuvenís no Marco Ibérico e Iberoamericano” (LIXMI) e o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, celebrado no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Santiago de Compostela, 7-8 xullo 2013.

- 19os Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil “Formar leitores. Os livros imprescindíbeis”, celebrados na Escola Superior de Educação do IPP, Porto, 28-29 novembro 2013.

- Seminario/ Workshop Internacional “Obras inolvidables na Literatura Infantil e Xuvenil. Visións do feminino”, celebrado no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Santiago de Compostela, 30 xuño-1 xullo 2014.

- 10º Encontro Nacional (8º Internacional) de Investigação em Leitura, Literatura Infantil e Ilustração, celebrado na Universidade do Minho (Braga, Portugal), 4-5 xullo 2014.

 - Primeira reunión de traballo da Red Internacional de Investigación Universitaria en Literatura Infantil y Juvenil, RIIU-LIJ, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, 6 novembro 2014.

-  20os Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Xuvenil, “De como a Literatura para a Infância e a Juventude «é chamada à guerra”, celebrados na Escola Superior de Educação do IPP, Porto, 12-13 decembro 2014.

-  IV SINALEL - Simpósio Internacional de Letras e Linguística, da Regional Catalão da Universidade Federal de Goiás (Brasil), centrado na temática "Linguagem, Literatura e Ensino: desafios e possibilidades" e que se celebrará nesa Regional Catalão do 25 ao 28 de agosto de 2015.