Recursos propios

 1. Diccionario de termos literarios, 2 vols. (A-D e E-H), Santiago de Compostela, Centro "Ramón Piñeiro" para a Investigación en Humanidades-Xunta de Galicia, 1998 e 2003. Autoría conxunta do Equipo Glifo (Anxo Tarrío Varela, Fernando Cabo Aseguinolaza, Blanca-Ana Roig Rechou, Arturo Casas, Anxo Abuín González, Darío Villanueva).

2. Bibliografía sistemática de Teoría literaria, número especial monográfico do Boletín Galego de Literatura (26, 2001), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2002.

 3. "Guía didáctica sobre dúas fontes importantes para o estudio e aplicacións da Teoría da Literatura e a Literatura Comparada (os recursos telemáticos e os diccionarios especializados)". En Xosé Luís Couceiro et al. (eds.), Homenaxe ó Profesor Camilo Flores, t. I: Metodoloxía lingüística. Linguas específicas. Teoría literaria e Literatura Comparada, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1999, 373-388.

4. "Oitenta e oito revistas de interese para a Teoría da literatura e a Literatura comparada". En Ramón Lorenzo (coord.), Homenaxe a Fernando R. Tato Plaza, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2002, 589-597.

5."La Teoría de la literatura y la Literatura comparada en Internet", Boletín de la Asociación Internacional de Hispanistas, 10 (2003), 262-273.

pdf "La Teoría de la literatura y la Literatura comparada en Internet" [pdf - 46 kb][Actualizado: 2/10/12]

6. DiTerLi. Base de datos do Dicionario de termos literarios (versión 1.0), Santiago de Compostela, Centro "Ramón Piñeiro" para a Investigación en Humanidades, 2006. Dirección conxunta do Equipo Glifo.

7. DiTerLi. Base de datos do Dicionario de termos literarios (versión 2.0), Santiago de Compostela, Centro "Ramón Piñeiro" para a Investigación en Humanidades, 2011. Dirección conxunta do Equipo Glifo.