INVESTIGACIÓN

Membro do Grupo Teoría da literatura e Literatura comparada da USC (código GI-1371 do Catálogo de Grupos de Investigación da USC), recoñecido como Grupo de Excelencia e como Unidade de Investigación Competitiva en diversas convocatorias públicas ao longo dos últimos doce anos.

Membro colaborador do Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa (Universidade do Porto) e do Grupo Intermedialidades, coordinado por Rosa Maria Martelo.

Membro de EcoLab.gal, Laboratorio Galego de Ecocrítica, coordinado por César Domínguez.

 

Participación en proxectos de investigación abertos

Poesía actual y política: Análisis de las relaciones contemporáneas entre producción cultural y contexto sociopolítico. Investigador principal: Burghard Baltrusch (Universidade de Vigo), 2016-2018. Financiamento público a cargo do Ministerio de Economía y Competitividad do Goberno de España: FFI2016-77584-P.

Equipo: Alethia Alfonso (Universidad Iberoamericana, Ciudad de México), Kenia G. Aubry Ortegón (Universidad Autónoma de Campeche), Burghard Baltrusch (Universidade de Vigo), Mônica A. Heloane Carvalho de Sant'Anna (Universidade de Vigo), Arturo Casas Vales (USC), Ana Chouciño Fernández (USC), Alba Cid Fernández (USC), Geneviève Fabry (Université Catholique de Louvain), Joana Matos Frias (Universidade do Porto), Cornelia Gräbner (Lancaster University), Ilka Krerssner (University at Albany, SUNY), Rosa Maria Martelo (Universidade do Porto), Carlos Nogueira (Universidade Nova de Lisboa), Gabriel Pérez Durán (Universität Heidelberg), Iratxe Retolaza Gutierrez (Euskal Herriko Unibertsitatea), Luca Salvi (Università degli Studi di Verona), Anne Shea (California College of the Arts. Oakland), Iria Sobrino Freire (Universidade da Coruña).

 

Liñas preferentes de investigación na actualidade

 • Metodoloxía e problemas da Historia literaria.
 • Estudos ibéricos.
 • Socioloxía da literatura.
 • Cultura e espazo público.
 • Poesía e poéticas contemporáneas.
 • Ensaio e modernidade.
 • Literatura e fotografía.
 • Procesos e prácticas culturais emerxentes.

 

Sexenios de investigación recoñecidos

 • Catro: 1989-1994, 1995-2000, 2001-2006 e 2007-2012.

 

Teses de doutoramento dirixidas

 • Cornelia Gräbner, Off the Page and Off the Stage. The Performance of Poetry and Its Public Function. Lectura: 20 de xuño de 2007, Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam. Codirección da tese coa Dra. Mieke Bal (Universiteit van Amsterdam, Países Baixos). Cualificación: Summa cum laude.
 • Isaac Lourido Hermida, As alternativas sistémicas da Historia literaria en situación de conflito cultural. Desenvolvimentos teóricos e modelos de renovación nos casos galego e quebequense. Lectura: 5 de xullo de 2011, Facultade de Filoloxía USC. Cualificación: Sobresaliente cum laude.
 • Paula C. Oliveira da Cruz, Educação para a decepção em Adília Lopes. Mecanismos de sabotagem do sujeito poético e do discurso. Lectura: 14 de xullo de 2011, Facultade de Filoloxía USC. Codirección da tese co Dr. Américo A. Lindeza Diogo (Universidade do Minho, Portugal). Cualificación: Sobresaliente cum laude.
 • Cristopher H. George, Nineteenth Century Hispanism in the U.S.: The European Tradition of Literary Historiography and George Ticknor's History of Spanish Literature. Lectura: 17 de xullo de 2012, Facultade de Filoloxía USC. Cualificación: Apto cum laude.
 • Xosé Díaz Díaz, Rafael Dieste e a xeometría. Argumentos para unha concepción filosófica do espazo como í­ndice de realidade. Lectura: 11 de xaneiro de 2013, Facultade de Filosofía USC. Codirección da tese co Dr. Rafael Martínez Castro (Dpto. de Filosofía e Antropoloxía Social, USC). Cualificación: Apto cum laude.
 • Mario I. Regueira Fernández, A narrativa na reconstrución do campo literario da posguerra. Repertorios e imaxinario nacional no proxecto de Galaxia. Lectura: 16 de xaneiro de 2016, Facultade de Filoloxía USC. Cualificación: Sobresaliente cum laude.
 • Mark A. Wiersma, Scientific and Technological Registers in Contemporary Poetry (1900-2014).  Lectura: 26 de xaneiro de 2016, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais USC. Cualificación: Sobresaliente cum laude.
 • Iria Sobrino Freire, O manifesto no espazo público: historia conceptual, claves teóricas e desenvolvementos. Lectura: 2 de febreiro de 2016, Facultade de Filoloxía USC. Cualificación: Sobresaliente cum laude. Tese con Mención de Doutoramento Internacional.
 • Sabela López Pato, Os discursos museolóxico e museográfico en Galicia. En proceso.
 • Iratxe Retolaza Gutierrez, Performances poético-coreográficas: transferencia, medialidad y espacio público. En proceso.
 • Alba Cid Fernández, Figuracións e desfiguracións do eu poético na obra de Chus Pato: tematización da autoría, metatextualidade e transdución discursiva. En proceso.
 • Cristina Quintas Rodríguez, La configuración geométrica en la obra narrativa de Rafael Dieste. Codirección da tese coa Dra. Itzíar López Guil (Spanische Literaturwissenschaft, Romanisches Seminar, Universität Zürich). En proceso.
 • Cristina Tamames Gala, Los repliegues del espectáculo: la construcción del discurso poético bajo la actividad performancística reciente. En proceso.
 • Pedro Santa María Abreu, La representación grotesca del poder en As Naus, de António Lobo Antunes, a partir de la novela esperpéntica Tirano Banderas, de Valle-Inclán. Codirección da tese co Dr. Carlos Ceia (Universidade Nova de Lisboa). En proceso.
 • Pablo Pesado Rodríguez, Metaficción historiográfica e idea de nación na narrativa de Torrente Ballester e Méndez Ferrín. En proceso.
 • Nieves Neira Roca, O espazo como figura da comunidade en Uxío Novoneyra e Maria Gabriela Llansol. En proceso.

 

Dirección da colección Cadernos CIPPCE sobre Emerxencia Cultural (2013-2017)

 

 • Vol. 1. M. Felisa Rodríguez Prado (ed.), A emerxencia cultural a debate: referentes teóricos e aplicacións. Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 2013. ISBN 978-84-16183-67-8.
 • Vol. 2. Alba Cid, Carlas Figueriras, Susana Justo, Marco Paone e David Taboada (eds.), Trans-Fronteiras Express. Reflexións teórico-críticas sobre hibridación e emerxencia cultural e literaria, Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 2013. ISBN 978-84-15876-80-9. Edición en colaboración coa Cátedra Jean Monnet 'A Cultura da Integración Europea'.
 • Vol. 3. Nieves Herrero, María Pilar Freire, Eulalia Agrelo (eds.), Novo espazo público. A emerxencia cultural, Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 2015. ISBN 978-84-16533-85-5.
 • Vol. 4. Laura López Fernández, Expresión y experimentación en la poesía no discursiva en España y Cuba, Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 2016. ISBN 978-84-16954-25-4.
 • Vol. 5. Teresa López, Laurence Malingret, Elias J. Torres Feijó (eds.), Estudos literarios e campo cultural galego. Estudos en honra do profesor Antón Figueroa, Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 2017. ISBN 978-84-16954-48-3.

 

Participación en Consellos Científicos ou Editoriais de coleccións ou publicacións periódicas especializadas

 • Membro do Consello Científico do Anuario Grial de Estudos Literarios Galegos (Editorial Galaxia, Vigo).
 • Membro do Comité Editorial de Galerna. Revista Internacional de Literatura (Montclair State University, New Jersey, e The City College of New York, EUA).
 • Membro do Comité Editorial de Galician Review (University of Birmingham e University of Oxford, Reino Unido).
 • Membro do Consello Editorial da Revista Ângulo (São Paulo, Brasil).
 • Membro do Consello Académico de Interlitteraria (Tartu Ülikool / Universidade de Tartu, Estonia).
 • Membro do Consello Editorial de Forum for World Literature Studies (Universidade Normal de Shanghai, China; Universidade Normal de China Central en Wuhan, China; e Purdue University, Indiana, EUA).
 • Membro do Consello Científico de Agália. Revista de Estudos na Cultura (Associaçom Galega da Língua, Ourense).
 • Membro do Consello Científico de Tropelías. Revista de Teoría de la literatura y Literatura comparada (Universidad de Zaragoza).
 • Membro do Consello Científico de Studia Iberystyczne (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Universidade Iaguelónica de Cracovia).
 • Membro do Consello de Redacción de Revista de Poesía (GAAP - Consello da Cultura Galega).
 • Membro do Consello Científico de Abriu. Estudos de Textualidade do Brasil, Galicia e Portugal (Universitat de Barcelona).
 • Director e membro do Consello Editorial da colección Cadernos CIPPCE sobre Emerxencia Cultural (Universidade de Santiago de Compostela).
 • Membro do Consello de Dirección da colección TECSED. Textos, Cultures i Societat: Estudis i Debats (Universitat de les Illes Balears).
 • Membro do Consello Científico do Boletín Galego de Literatura (Universidade de Santiago de Compostela).
 • Membro do Consello Asesor de Nudos. Sociología, Teoría y Didáctica de la Literatura (Universidad de Valladolid).
 • Membro do Conselho Editorial de Travessias Interativas (Universidade Federal de Sergipe).

  

Participación en proxectos de investigación concluídos

 • A influencia da fenomenoloxía na teoría literaria hispánica [Investigador principal: Darío Villanueva Prieto, 1993-1994. Xunta de Galicia: XUGA20403A93].
 • Teoría do poema: a enunciación lírica [Investigador principal: Fernando Cabo Aseguinolaza, 1996-1997. Xunta de Galicia: XUGA20401A96].
 • Historia do pensamento literario hispánico. A teoría sobre a lírica (1939-1995) [Investigador principal: Fernando Cabo Aseguinolaza, 1998-1999. Xunta de Galicia: XUGA2040A98].
 • Literary Education in Multicultural Europe (1998-2001)  [Investigador principal: Jean Bessière (Sorbonne Nouvelle, Paris III). Coordinadora: Vita Fortunati (Università degli Studi di Bologna) no marco do programa COTEPRA - Letteratura comparata. Teoria e Pratica. Financiamento público da Unión Europea].
 • Bases metodolóxicas para unha Historia comparada das literaturas na Península Ibérica [Investigador principal: Fernando Cabo Aseguinolaza, 2001-2004. Ministerio de Ciencia y Tecnología: BFF-2001-3812, con participación dos Fondos FEDER da Unión Europea. Financiamento ampliado pola Xunta de Galicia, 2002-2005: PGIDIT02PXIC20401PN].
 • Plurilingüismo e conciencia lingüística. Recursos educativos para o desenvolvemento da competencia intercultural [Investigadora principal: María Teresa Díaz García, 2008-2011. Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia: INCITE08PXIB400065PR].
 • poesiagalega.org: Constitución e xestión dun repositorio dixital da poesía galega (séculos XIX-XXI) no campo cultural [Investigador principal: Arturo Casas Vales, 2009-2012. Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia no marco do Programa Sectorial de Investigación Aplicada (Tecnoloxía de Sociedade e Cultura): 09SEC022204PR].
 • O discurso non lírico na poesía contemporánea: espazos, suxeitos, hibridación enunciativa, medialidade [Investigador principal: Arturo Casas Vales, 2010-2012. Ministerio de Ciencia e Innovación do Goberno de España: FFI2009-12746].
 • La poesía actual en el espacio público. Intervención, transferencia y performatividad [Investigador principal: Arturo Casas Vales, 2013-2016. Ministerio de Economía y Competitividad do Goberno de España: FFI2012-33589].