INVESTIGACIÓN

Membro do Grupo de investigación Teoría da literatura e Literatura comparada da USC (código GI-1371), recoñecido pola Xunta de Galicia como Grupo de Referencia Competitiva en sucesivas convocatorias desde 2006.

Membro colaborador do Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa (Universidade do Porto) e do Grupo Intermedialidades.

Primeiro director, entre 2011 e 2015, do Centro de Investigación de Procesos e Prácticas Culturais Emerxentes da USC, conformado por oito grupos de investigación en ciencias humanas e ciencias sociais e director da colección Cadernos CIPPCE sobre Emerxencia Cultural. Impulsou igualmente iniciativas como o Grupo Alea de Análise Poética, o Núcleo de Estudos para a Innovación da Historia Literaria Galega e a rede internacional Poetics of Resistance, ademais de formar parte do Equipo Glifo e da Rede de Pesquisa Internacional LyraCompoetics.

CV abreviado e indicadores.

 

Participación en proxectos de investigación abertos

Poesía actual y política II: Conflictos sociales y dialogismos poéticos. Investigador principal: Burghard Baltrusch (Universidade de Vigo), 2020-2023. Financiamento público a cargo do Ministerio de Economía y Competitividad do Goberno de España: PID2019-105709RB-I00.

Equipo: Alethia Alfonso (Universidad Iberoamericana, Ciudad de México), Kenia G. Aubry Ortegón (Universidad Autónoma de Campeche), Burghard Baltrusch (Universidade de Vigo), Silvia Bermúdez (University of California, Santa Barbara), Inês Seabra Carvalho (Universidade do Porto), Arturo Casas Vales (USC), Ana Chouciño Fernández (USC), Alba Cid Fernández (University of Oxford), Pedro Eiras (Universidade do Porto), Geneviève Fabry (Université Catholique de Louvain), Joana Matos Frias (Universidade de Lisboa), Margarita García Candeira (Universidad de Huelva), Cornelia Gräbner (Lancaster University), Isaac Lourido Hermida (Universidade da Coruña), Rosa Maria Martelo (Universidade do Porto), Joana Meirim (Universidade Católica Portuguesa, Lisboa), Antonio Méndez Rubio (Universitat de València), Antía Monteagudo Alonso (Universidade de Vigo), Carlos Nogueira (Universidade de Vigo), Samuel O´Donoghue (Lancaster University), Iratxe Retolaza Gutierrez (Euskal Herriko Unibertsitatea), Iria Sobrino Freire (Universidade da Coruña), Cristina Tamames Gala (USC).

 

Liñas preferentes de investigación

 • Metodoloxía e problemas da Historia literaria.
 • Estudos ibéricos.
 • Socioloxía da literatura.
 • Cultura e espazo público.
 • Poesía e poéticas contemporáneas.
 • Ensaio e modernidade.
 • Literatura e fotografía.

 

Teses de doutoramento dirixidas

 • Cornelia Gräbner, Off the Page and Off the Stage. The Performance of Poetry and Its Public Function. Lectura: 20 de xuño de 2007, Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam. Codirección da tese coa Dra. Mieke Bal (Universiteit van Amsterdam, Países Baixos). Cualificación: Summa cum laude.
 • Isaac Lourido Hermida, As alternativas sistémicas da Historia literaria en situación de conflito cultural. Desenvolvimentos teóricos e modelos de renovación nos casos galego e quebequense. Lectura: 5 de xullo de 2011, Facultade de Filoloxía USC. Cualificación: Sobresaliente cum laude.
 • Paula C. Oliveira da Cruz, Educação para a decepção em Adília Lopes. Mecanismos de sabotagem do sujeito poético e do discurso. Lectura: 14 de xullo de 2011, Facultade de Filoloxía USC. Codirección da tese co Dr. Américo A. Lindeza Diogo (Universidade do Minho, Portugal). Cualificación: Sobresaliente cum laude.
 • Christopher H. George, Nineteenth Century Hispanism in the U.S.: The European Tradition of Literary Historiography and George Ticknor's History of Spanish Literature. Lectura: 17 de xullo de 2012, Facultade de Filoloxía USC. Cualificación: Apto cum laude.
 • Xosé Díaz Díaz, Rafael Dieste e a xeometría. Argumentos para unha concepción filosófica do espazo como í­ndice de realidade. Lectura: 11 de xaneiro de 2013, Facultade de Filosofía USC. Codirección da tese co Dr. Rafael Martínez Castro (Dpto. de Filosofía e Antropoloxía Social, USC). Cualificación: Apto cum laude.
 • Mario I. Regueira Fernández, A narrativa na reconstrución do campo literario da posguerra. Repertorios e imaxinario nacional no proxecto de Galaxia. Lectura: 16 de xaneiro de 2016, Facultade de Filoloxía USC. Cualificación: Sobresaliente cum laude.
 • Mark A. Wiersma, Scientific and Technological Registers in Contemporary Poetry (1900-2014).  Lectura: 26 de xaneiro de 2016, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais USC. Cualificación: Sobresaliente cum laude.
 • Iria Sobrino Freire, O manifesto no espazo público: historia conceptual, claves teóricas e desenvolvementos. Lectura: 2 de febreiro de 2016, Facultade de Filoloxía USC. Cualificación: Sobresaliente cum laude. Tese con Mención de Doutoramento Internacional e Premio Extraordinario de Doutoramento.
 • Pablo Pesado Rodríguez, Realismo máxico, conflito nacional e metaficción historiográfica de referencia galega (1972-1987): modelos discursivo-ideolóxicos na narrativa de G. Torrente Ballester, V. F. Freixanes e X. L. Méndez Ferrín. Data de lectura: 14 de xaneiro de 2022, Facultade de Filoloxía USC. Cualificación: Sobresaliente cum laude. Tese con Mención de Doutoramento Internacional.
 • Cristina Tamames Gala. Poemas que se despliegan hacia lo teatral: enunciación y configuración autorial en la producción poética de Angélica Liddell. Data de lectura: 26 de outubro de 2022. Facultade de Filoloxía USC. Cualificación: Sobresaliente cum laude. Tese con Mención de Doutoramento Internacional

 

 • Sabela López Pato, Os discursos museolóxico e museográfico en Galicia. En proceso.
 • Iratxe Retolaza Gutierrez, Performances poético-coreográficas: transferencia, medialidad y espacio público. En proceso.
 • Cristina Quintas Rodríguez, La configuración geométrica en la obra narrativa de Rafael Dieste. Codirección da tese coa Dra. Itzíar López Guil (Spanische Literaturwissenschaft, Romanisches Seminar, Universität Zürich). En proceso.
 • Nieves Neira Roca, O espazo como figura da comunidade en Uxío Novoneyra e Maria Gabriela Llansol. En proceso.

 

Dirección da colección Cadernos CIPPCE sobre Emerxencia Cultural (2013-2017)

 • Vol. 1. M. Felisa Rodríguez Prado (ed.), A emerxencia cultural a debate: referentes teóricos e aplicacións. Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 2013. ISBN 978-84-16183-67-8.
 • Vol. 2. Alba Cid, Carla Figueiras, Susana Justo, Marco Paone e David Taboada (eds.), Trans-Fronteiras Express. Reflexións teórico-críticas sobre hibridación e emerxencia cultural e literaria, Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 2013. ISBN 978-84-15876-80-9. Edición en colaboración coa Cátedra Jean Monnet 'A Cultura da Integración Europea'.
 • Vol. 3. Nieves Herrero, María Pilar Freire, Eulalia Agrelo (eds.), Novo espazo público. A emerxencia cultural, Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 2015. ISBN 978-84-16533-85-5.
 • Vol. 4. Laura López Fernández, Expresión y experimentación en la poesía no discursiva en España y Cuba, Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 2016. ISBN 978-84-16954-25-4.
 • Vol. 5. Teresa López, Laurence Malingret, Elias J. Torres Feijó (eds.), Estudos literarios e campo cultural galego. Estudos en honra do profesor Antón Figueroa, Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 2017. ISBN 978-84-16954-48-3.

 

Participación en Consellos Científicos ou Editoriais de coleccións ou publicacións periódicas especializadas

 • Membro do Consello Científico do Anuario Grial de Estudos Literarios Galegos (Editorial Galaxia, Vigo).
 • Membro do Comité Editorial de Galerna. Revista Internacional de Literatura (Montclair State University, New Jersey, e The City College of New York, EUA).
 • Membro do Comité Editorial de Galician Review (University of Birmingham e University of Oxford, Reino Unido).
 • Membro do Consello Editorial da Revista Ângulo (São Paulo, Brasil).
 • Membro do Consello Académico de Interlitteraria (Tartu Ülikool / Universidade de Tartu, Estonia).
 • Membro do Consello Editorial de Forum for World Literature Studies (Universidade Normal de Shanghai, China; Universidade Normal de China Central en Wuhan, China; e Purdue University, Indiana, EUA).
 • Membro do Consello Científico de Agália. Revista de Estudos na Cultura (Associaçom Galega da Língua, Ourense).
 • Membro do Consello Científico de Tropelías. Revista de Teoría de la literatura y Literatura comparada (Universidad de Zaragoza).
 • Membro do Consello Científico de Studia Iberystyczne (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Universidade Iaguelónica de Cracovia).
 • Membro do Consello de Redacción de Revista de Poesía (GAAP - Consello da Cultura Galega).
 • Membro do Consello Científico de Abriu. Estudos de Textualidade do Brasil, Galicia e Portugal (Universitat de Barcelona).
 • Director e membro do Consello Editorial da colección Cadernos CIPPCE sobre Emerxencia Cultural (Universidade de Santiago de Compostela).
 • Membro do Consello de Dirección da colección TECSED. Textos, Cultures i Societat: Estudis i Debats (Universitat de les Illes Balears).
 • Membro do Consello Científico do Boletín Galego de Literatura (Universidade de Santiago de Compostela).
 • Membro do Consello Asesor de Nudos. Sociología, Teoría y Didáctica de la Literatura (Universidad de Valladolid).
 • Membro do Conselho Editorial de Travessias Interativas (Universidade Federal de Sergipe).

  

Participación en proxectos de investigación concluídos

 • A influencia da fenomenoloxía na teoría literaria hispánica. Investigador principal: Darío Villanueva Prieto, 1993-1994. Xunta de Galicia: XUGA20403A93.
 • Teoría do poema: a enunciación lírica. Investigador principal: Fernando Cabo Aseguinolaza, 1996-1997. Xunta de Galicia: XUGA20401A96.
 • Historia do pensamento literario hispánico. A teoría sobre a lírica (1939-1995). Investigador principal: Fernando Cabo Aseguinolaza, 1998-1999. Xunta de Galicia: XUGA2040A98.
 • Literary Education in Multicultural Europe. Investigador principal: Jean Bessière (Sorbonne Nouvelle, Paris III). Coordinadora: Vita Fortunati (Università degli Studi di Bologna) no marco do programa COTEPRA - Letteratura comparata. Teoria e Pratica (1998-2001). Financiamento público da Unión Europea.
 • Bases metodolóxicas para unha Historia comparada das literaturas na Península Ibérica. Investigador principal: Fernando Cabo Aseguinolaza, 2001-2004. Ministerio de Ciencia y Tecnología: BFF-2001-3812, con participación dos Fondos FEDER da Unión Europea. Financiamento ampliado pola Xunta de Galicia, 2002-2005: PGIDIT02PXIC20401PN.
 • Plurilingüismo e conciencia lingüística. Recursos educativos para o desenvolvemento da competencia intercultural. Investigadora principal: María Teresa Díaz García, 2008-2011. Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia: INCITE08PXIB400065PR].
 • poesiagalega.org: Constitución e xestión dun repositorio dixital da poesía galega (séculos XIX-XXI) no campo cultural. Investigador principal: Arturo Casas Vales, 2009-2012. Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia no marco do Programa Sectorial de Investigación Aplicada (Tecnoloxía de Sociedade e Cultura): 09SEC022204PR.
 • O discurso non lírico na poesía contemporánea: espazos, suxeitos, hibridación enunciativa, medialidade. Investigador principal: Arturo Casas Vales, 2010-2012. Ministerio de Ciencia e Innovación do Goberno de España: FFI2009-12746.
 • La poesía actual en el espacio público. Intervención, transferencia y performatividad. Investigador principal: Arturo Casas Vales, 2013-2016. Ministerio de Economía y Competitividad do Goberno de España: FFI2012-33589].
 • Literatura e fronteiras do conhecimento: Políticas de inclusão. Investigadora principal: Ana Paula Coutinho Mendes (Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa, Universidade do Porto), 2015-2020. Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal: UID/ELT/00500/2013.
 • Poesía actual y política: Análisis de las relaciones contemporáneas entre producción cultural y contexto sociopolítico. Investigador principal: Burghard Baltrusch (Universidade de Vigo), 2016-2019. Ministerio de Economía y Competitividad do Goberno de España: FFI2016-77584.