Arturo Casas

Catedrático da área de coñecemento Teoría da literatura e Literatura comparada.

 

Docencia no curso 2022/2023

Materias de Grao (2º cuadrimestre)

  • Teoría e Crítica literarias. Materia básica de 6 ECTS. Impartida nos cinco Graos da Facultade de Filoloxía.
  • Socioloxía da literatura. Materia de 6 ECTS adscrita ao módulo Aplicacións teórico-comparadas: literatura, cultura e teatro e, en consecuencia, tamén ao Minor en Teoría da literatura e Literatura comparada. Ofrécese nos cinco Graos da Facultade de Filoloxía.

 

Materias de Mestrado (2º cuadrimestre)

 

Atendemento presencial de alumnado no segundo cuadrimestre

  • Terza e quinta feiras, 10-13 h.

Preferíbel contactar previamente por correo electrónico.