Arturo Casas - Docencia no curso 2018/2019

 

Materias de Grao (1º cuadrimestre)

  • Texto, imaxe, cibertexto. Coordinador. Materia de 6 ECTS adscrita ao módulo Aplicacións teórico-comparadas: literatura, cultura e teatro e, en consecuencia, tamén ao Minor en Teoría da literatura e Literatura comparada. Ofrécese nos cinco Graos da Facultade de Filoloxía.

Materias de Grao (2º cuadrimestre)

  • Socioloxía da literatura. Materia de 6 ECTS adscrita ao módulo Aplicacións teórico-comparadas: literatura, cultura e teatro e, en consecuencia, tamén ao Minor en Teoría da literatura e Literatura comparada. Ofrécese nos cinco Graos da Facultade de Filoloxía.

 

Materias de Mestrado (1º cuadrimestre)

 

Coordinación académica de convenios Erasmus

 

Titorías no primeiro cuadrimestre

  • Martes e mércores: 11-14.