Premios e outros recoñecementos

 

  • Premio Internacional de Investigación "Galdós" 1979, polo libro Lectura semiológica de Fortunata y Jacinta, publicada polo Cabildo Insular de Gran Canaria, 1982.
     
  • Premio da "Fundación Premios da Crítica", 1995, polo libro Literatura galega. Aportacións a unha Historia crítica, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 1994, 2ª edición 1998.
     
  • Recoñecemento de 4 sexenios de actividade investigadora por parte da Comisión Nacional Evaluadora de Actividad Investigadora (1980-1985; 1986-1991; 1992-1997; 1998-2003).