Investigación

 

Director do equipo que elaborou no ano 1987 o "Inventario de voces para un Diccionario de Literatura Galega", subvencionado pola Xunta de Galicia.

Director dos proxectos titulados "Diccionarios de literatura" e "Bibliografía da literatura galega", que están a desenvolverse no Centro Ramón Piñeiro para a investigación en Humanidades.

Membro do Equipo Glifo, que está elaborando un Diccionario de termos literarios no Centro Ramón Piñeiro. O resto do equipo compóñeno Anxo Abuín González, Fernando Cabo Aseguinolaza, Arturo Casas Vales, Blanca-Ana Roig Rechou e Darío Villanueva Prieto.

Investigador colaborador do proxecto Bases metodolóxicas para unha Historia comparada das literaturas na Península IbéricaInvestigador principal: Fernando Cabo Aseguinolaza, 2001-2004. Ministerio de Ciencia y Tecnología: BFF-2001-3812, con participación dos Fondos FEDER da Unión Europea. Financiación ampliada pola Xunta de Galicia (Grupos de Excelencia), 2002-2005: PGIDIT02PXIC20401PN.

Director do Grupo de Investigación LITE XXI, rexistrado na Oficina de Investigación e Tecnoloxía da Universidade de Santiago de Compostela. As liñas de investigación do Grupo, así mesmo aprobadas pola institución devandita, son: Análise comparativa de paratextos, Diccionarios de literatura, Informes anuais de literatura, Bibliografía da literatura galega e Historiografía literaria galega. O resto do grupo confórmano Mª Xesús Nogueira Pereira e Blanca-Ana Roig Rechou, , ambas profesoras da Universidade de Santiago de Compostela, coa colaboración de Eulalia Agrelo Costas, Isabel Mociño González e Xabier Campos Villar.

 

Teses dirixidas

 • Claudio Rodríguez Fer, "A literatura galega durante a guera civil (1936-1939)", lida en 1993. Sobresaliente cum laude por unanimidade. Publicada en Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 1994.
   
 • Carmen Blanco García, "Imaxes de mulleres na literatura galega contemporánea á luz dos discursos feministas". lida en 1994. Sobresaliente cum laude por unanimidade. Publicada baixo o título de O contradiscurso das mulleres. Historia do feminismo, en Vigo: Nigra/Ensaio, 1995.
   
 • Dolores Vilavedra Fernández, "A nálise da polifonía na novela galega: variabilidade diacrónica dos emisores textuais", Lida en 1993. Sobresaliente cum laude por unanimidade.

 • Modesto Hermida García, "Narrativa galega: tempo do Rexurdimento", lida en 1994. Sobresaliente cum laude por unanimidade. Publicada en Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 1995.
   
 • Xulio Pardo de Neira, "Evaristo Correa Calderón na literatura galega contemporánea. Vangardismo e galeguismo". Lida en 2001. Sobresaliente cum laude por unanimidade.
   
 • Mª Xosé Pardo-Gil Magadán, "A obra xornalística de Anxel Fole", en co-dirección con Claudio Rodríguez Fer, lida en 2003. Sobresaliente cum laude por unanimidade.

 • Xosé Manuel Maceira Fernández, "Leandro Carré Alvarellos na literatura galega". Lida o 20 de xuño de 2005. Sobresaliente cum laude  por unanimidade.
   
 • Mª Xesús Nogueira Pereira, "As estratexias narrativas na obra de Álvaro Cunqueiro". Lida o 23 de xuño de 2005. Sobresaliente cum laude por unanimidade.