Datos persoais

APELIDOS E NOME: TARRÍO VARELA, Anxo

Enderezo: Facultade de Filoloxía. Campus Norte. Avda. Castelao, s/n. 15782 - Santiago de Compostela.

Teléfonos. Facultade: 881811819

E-mail: anxo.tarrio@usc.es

Departamento ou unidade docente actual: Departamento de Filoloxía Galega.

Categoría profesional actual: Catedrático de Universidade.

Área de coñecemento: Filoloxías Galega e Portuguesa.