Fundamentos de História das Relixións 2009-10 en adiante

 


 

 

Temas

 

(a) Introdución conceptual á "relixión"

(b) Relixións da China

(c) Budismo

(d) Xudaísmo da Dupla Torah

(e) Islam

(f) Cristianismo

(g) Relixiónssectas, e novas relixiónsproblemas e controvérsias.

(h) O proceso de secularizaciónconceptos e debate.

 

 

Bibliografía básica e complementaria

 

Adler, Joseph A. Religiones chinas. Madrid: Akal, 2005.

Díez de Velasco, F. Hombres, ritos y dioses. Introducción a la Historia de las Religiones,

Madrid: Trotta, 1995.

Díez de Velasco, F. . Introducción a la Historia de las ReligionesMadrid: Trotta, 2002.

Delumeau, J. El hecho religiosoEnciclopedia de las grandes religiones. Madrid: Alianza

Ed., 1995.

Enciclopedia de las religiones. Madrid: Ed. Siglo XXI. 12 tomos.

Flood, Gavin. El hinduismo. Madrid: C.U.P., 1998.

Shattuck, CybelleHinduismo. Madrid: Akal, 2002.

Harvey, Peter. El budismo. Madrid: C.U.P., 1998.

Hawkins, Bradley K. Budismo. Madrid, Akal: 2003.

Waines, David. El islam. Madrid: C.U.P., 1998.

Küng, Hans. El cristianismo. Madrid: Trotta, 1997.

Wilson, Brian. Cristianismo. Madrid: Akal, 2001.

Küng, Hans. El judaísmo. Madrid: Trotta, 1993.

 

Dado que xa non hai aulas desta cadeira, a cualificación sera o produto da pontuación obtida nun exame dos temas expostos arriba e da leitura do libro de Luther Blisset titulado Q. Para obter a cualificación e aprobado deberáresponder correctamente cando menos o 65% das perguntas formuladas.

 

exame será sen excepción no diahora e lugar programados pola secretaria da Faculdade.