Albeto Cabada Fernández

Actividades Investigadoras

 

  •  Ecuacións diferenciais ordinarias
 
  •  Problemas de Contorno non lineares
 
  •  Ecuacións en diferenzas
 
  •  Funcións de Green
 
  •  Principios do máximo.